Za tři dny uplyne 79 let od chvíle, kdy vrchní strážmistr Karel Kněz z Vrbatova Kostelce naposledy pohlédl na spící manželku Annu a syny Jaroslava a Karla. Usedl na okraj cesty spojující vesnice Louka a Habroveč, kde výstřelem ze služební zbraně ukončil svůj život. V nedaleké osadě Ležáky nacisti začali zatýkat obyvatele, o vysílačce Libuši už věděli a odboj ležáckých obyvatel hodlali krutě ztrestat. Karel Kněz, který, ačkoliv byl četník, aktivně spolupracoval s parašutistickou skupinou „Silver A“. Například spolu s dalšími kolegy a přáteli z Vrbatova Kostelce hlídal přístupovou cestu k místu vysílání v lomu Hluboká u Ležáků, čímž měl radiotelegrafista Potůček klid na vysílání.

Knězův osud by byl zpečetěn popravou, a tak si odchod ze světa vybral dobrovolně sám, to je pochopitelné. Od roku 1989 si tuto osobnost připomíná u pomníku obec Vrbatův Kostelec, pietní akt je naplánován na dnešní 15. hodinu.

Vrchní strážmistr Karel Kněz jednal podle svého svědomí, měl v sobě sílu vlastence. Přátele a sousedy by nikdy neudal gestapu, naopak se jim snažil co nejvíc pomáhat. Jeho postojem a povahou by se měli inspirovat dnešní rádoby sousedé, kteří škodolibě hlásí policii špatné parkování, kohoutí kokrhání nebo večerní oslavu. A ještě mají pocit hrdiny.