Před transformací nemocnic v Pardubickém kraji na akciové společnosti proběhla médii zpráva, že k datu 1. října 2007 dostanou nemocnice od kraje částku v celkové hodnotě 300 milionů korun.

Po bezmála čtyřech měsících vyvstává řada nejasností. Zatímco média hovoří o 300 milionech, který kraj nemocnicím dal (totéž je prezentováno i na internetových stránkách KDU-ČSL okresu Ústí nad Orlicí), v usnesení z jednání Rady Pardubického kraje ze dne 27. 9. 2007 se mluví o bezúročné půjčce. Nově převedené nemocnice by pak byly dlužníky vůči Pardubickému kraji.

Ředitel chrudimské nemocnice MUDr. Vojtěch Němeček vidí situaci jasně. „Od začátku se mluvilo o tom, že Pardubický kraj uvolní nějakou částku na oddlužení nemocnic. Což samozřejmě nutně neznamenalo, že by se tak mělo stát darem. Bezúročná půjčka bude splacena do konce letošního roku zápočtem pohledávek. Například údržbou budov, které jsou vlastnictvím Pardubického kraje našimi prostředky.“

Podle Němečka by tak nemocnice měla v prvním roce vykazovat enormní příjem, pro léta následující již tak pozitivní ukazatele neočekává. Proč? Mnozí by si jistě dovolili použít výraz jednoho z chrudimských zdravotníků, že celý proces transformace bude „jeden velký švindl“. Chrudimští lékaři totiž evidentně žili v iluzi, že nemocnice je oddlužena a od 1. října 2007, respektive od 1. ledna 2008 začíná s takzvaně čistým štítem. Nyní se část zdravotnického personálu obává možného odkoupení a následné proměny nemocnice investorem na soukromý a - podle slov zdravotníků - luxusní hospic. A to i přesto, že pardubičtí radní se zavázali, že v kraji bude nemocnic a. s. pět.

Sám Němeček přiznává, že po podzimních volbách do krajského zastupitelstva budou možná nemocnice v kompetenci jiných činitelů. Nechce však nic předjímat. Teoreticky by to znamenalo, že od listopadu do konce roku 2008, než se podaří půjčku splatit, může obávaná situace nastat.

V Orlickústecké nemocnici podobné obavy nepanují. „Bylo nám řečeno, že se jedná o nevratnou půjčku. Rada má tuto „půjčku“ v dohledné době nějak přeměnit, abychom nemuseli splácet vůbec nic. Kdyby to mělo být jinak, nepodepsal bych to,“ zdůvodňuje svá slova ředitel MUDr. Martin Procházka.

Citlivé téma

Ani MUDr. Libor Vylíčil, ředitel Litomyšlské nemocnice, nepočítá, že bude nemocnice kraji něco vracet. Zároveň ovšem dodává, že se ona částka bude řešit veřejnou činností nemocnice. S ředitelem svitavské nemocnice MUDr. Pavlem Havířem se bohužel nepodařilo spojit, neboť má dovolenou.

Jak to vidí krajský radní zodpovědný za zdravotnictví Ing. Josef Janeček, na nějž nás odkázala vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Alena Slováčková? „Je velmi citlivé mluvit o půjčce. Ve skutečnosti nebyl tento vklad dán na oddlužení nemocnic, ale kvůli nákladům spojeným s transformací na akciové společnosti. A to na patřičné kapitálové vybavení ve smyslu movitého majetku,“ uvedl Janeček. O movitém majetku ale v usnesení z jednání Rady mluví až bod následující. „To je naprostý nesmysl mluvit o oddlužení,“ shoduje se s Janečkem MUDr. Jan Feřtek, ředitel Pardubické krajské nemocnice. „Jedná se o provozní dotaci.“

Kde se tedy skrývá pravda? Stkví se na prezidentské standartě… Předsedu Lékařského odborového klubu Tomáše Gottvalda podobné úvahy netrápí.

Stále se však nemůže smířit s přerozdělením peněz do jednotlivých nemocnic. „Z provozní dotace na oddlužení dostala největší částku nemocnice, která se chovala nehospodárně, kdežto ty, které jednaly hospodárně, získaly peněz méně.“ Pro chrudimskou nemocnici sice bylo uvolněno celých 93,5 milionu, tedy nejvíc, je ale o co stát, jedná-li se skutečně o půjčku?

Kateřina Mrázková,

Chrudim