Zvýšení kvality vzdělávání, to je zaklínadlo vedoucích představitelů Pardubického kraje, za které se schová úplně všechno, a to včetně nehospodárnosti, neefektivnosti a naprosté nelogičnosti. Jedním z příkladů jsou i nyní aktuálně diskutované přijímací zkoušky na střední školy (viz ilustrační foto Deníku).

Výběrové řízení v naprosté tichosti

Zaráží mě, že realizátorem celé akce bude firma SCIO, který vyhrála výběrové řízení v naprosté tichosti. Avšak podle jakých kritérií byla firma vybrána?
Bylo uděláno transparentní výběrové řízení? A pokud ano, jaké byly nabídky dalších oslovených firem?

Ano, toto nepopulární opatření, jako jiná nepopulární opatření, musí mít svoji publicitu, aby se občanovi náležitě vysvětlilo, jak je pro něj zavedení přijímacích zkoušek dobré. A proto si dnes můžete všímat na dveřích celé řady škol nalepených samolepek oznamujících, že i zde budou přijímací zkoušky. Pokud si občan nebude s něčím vědět rady, může zavolat na infolinku nebo napsat na určený e-mail. A zde se opět nabízí otázka, kolik to vše bude stát?
Řada pracovních úvazků, „osvětová kampaň“ atd.

Dalším nesmyslným krokem jsou přijímací zkoušky nanečisto, které nebudou probíhat prostřednictvím počítače pěkně doma, ale na středních školách, které už mají letos za sebou maturity nanečisto a teď je tedy čekají i zkušební přijímací zkoušky.

K čemu to všechno nakonec povede?

A jediný, kdo jásá, je firma SCIO, která toto testování také zajišťuje a které zároveň zajišťuje i kvalitní přípravu na tyto SCIO testy, což samozřejmě není zadarmo.

A k čemu to vše povede? Ke zvýšení kvality ve vzdělávání sotva. Spíše k odlivu žáků a tím i peněz z kraje.

Kdo se nakonec může radovat?

Tentokrát se může radovat Královéhradecký kraj, jejich gymnázia letos naplní žáci z Pardubického kraje, radost však mají i v kraji Olomouckém, Vysočina, Jihomoravském a Středočeském, tedy ve všech sousedních krajích. Tam všude se totiž přijímací zkoušky nedělají.

Na nerovné postavení našich škol v této konkurenci budeme doplácet po celé čtyři roky studia žáků, kteří si nakonec studium v Pardubickém kraji přeci jenom zvolí.

Marie Málková, zastupitelka Pardubického kraje za Občanskou demokratickou stranu

Co si myslíte o přijímacích zkouškách na střední školy? DISKUTUJTE o této problematice pod článkem!