Tito pak na jednání zastupitelstva v odpoledních hodinách smlouvu skutečně vypověděli. O tomto kroku se už týdny spekulovalo. Jako důvod uvádějí obě strany paralyzaci normální komunikace a spolupráce na chrudimské radnici.

Z tohoto postupu je zcela zřejmé, že koaliční partneři nás, TOP 09, za partnery nikdy nepovažovali. Protože v každém takovém svazku je nezbytná diskuze a výměna názorů, pokud se vyskytují problémy, a to se nestalo.

TOP 09 v Chrudimi po celou dobu spolupráce podporovala práci radnice svým hlasováním na zastupitelstvu, tak, jak to ostatně vyplývá z koaliční smlouvy. Osobně necítím žádnou zodpovědnost na poukazovanou nefungující spolupráci. Důvody, které ČSSD a SNK-ED uvádějí, nemají pro mne dostatečnou váhu. Proto postup partnerů považuji za velmi neseriózní. Tato zkušenost jistě může ovlivnit naší další spolupráci.

Jak si tento krok koaličních partnerů vysvětluji?

Nerada se pouštím do spekulací pravého důvodu vypovězení Dohody o spolupráci v zastupitelstvu. Ale načasování vypovězení spolupráce se až podivuhodně shoduje s projednáváním prodeje, respektive s naší (TOP 09) nepodporou pozemků Na skřivánku. Pokud je toto důvod vypovězení smlouvy, pak z mého pohledu podnikatelské zájmy vítězí nad zodpovědným vedením města.

V tomto veřejností tolik diskutovaném případě se na poslední radě města nejen TOP 09 rozhodla nepodpořit prodej pozemků a iniciovat vypsání nového výběrového řízení. Svůj postoj opíráme i o názor nezávislého právního rozboru, o názor architekta města a členů finančního výboru a v úvahu musíme brát i názor občanů, kterých se toto týká nejvíce a kterým jsme slíbili úspory a průhledné hospodaření města.

Tento bod programu byl sice z jednání zastupitelstva stažen, nicméně argumentace, kterou použil pan místostarosta Tejkl je poněkud alibistická. Pojem „Píseckého případu" a jeho podobnost s prodejem pozemků Na skřivánku byl znám již při projednávání materiálu v radě města a přesto byl představitelem ČSSD a SNK-ED prosazován.

Vladislava Michalová, TOP 09