Skutečně nedobytným městem se Chrudim stala až v tomto roce. Shodou okolností se sešlo několik investičních akcí, které přivádějí řidiče, kteří chtějí do Chrudimi dojet a Chrudimí projet, k šílenství. Už od jara je trpělivost řidičů podrobena nejvyšší zátěži kvůli souběhu několika akcí, mezi kterými dominuje finišující stavba obchvatu Chrudimi a rekonstrukce železniční trati Chrudim Hlinsko. Výměna kolejí zdánlivě nemá se silniční dopravou mnoho společného, ale trať protíná silnice Chrudimi i těsně sousedících Slatiňan.

V současnosti dopravní omezení vrcholí, obchvat by měl být napojen někdy v listopadu. Přibližně ve stejné době oživne opět železnice a bude fungovat signalizace. Žádá se od nás trpělivost na další dva měsíce.

Když si promítnu dopravní omezení od jarních měsíců do současnosti a přičtu k nim varování uzavírek a omezení, která nás čekají do Dušiček, v součtu mi vychází dost vážné podezření, že stavební firmy jsou v tomto rajónu neomezenými vládci a úředníci dopravních odborů města i kraje jim přikývnou na cokoliv. Řidiči ať si remcají, jen když daně platí. Dodavatelské firmy jsou chřestýši, které není nutno dráždit bosou nohou. Proto jsou jim odsouhlasena všechna dopravní omezení, která jim vytvoří až luxusní podmínky pro práci.

Jistě, své požadavky dokážou perfektně zdůvodnit a navíc pohrozit zvýšenými náklady. Ale kéž by se našel někdo, kdo by měl odvahu říci: „Žvaníte a pravdy máte sotva půl. Napojení obchvatu, na které žádáte týdny, by se při dobré přípravě a organizaci práce dalo zvládnout za víkend." Musel by své práci rozumět a být ochoten se hádat a pálit si prsty. Ale my za volantem už to těch posledních několik týdnů vydržíme.

Miroslav Váňa