Zaměstnanci hovoří o krizových plánech na záchranu firmy, ale vše směřuje k zeštíhlování z důvodu připravovaného prodeje. Obava samozřejmě je, že to koupí zájemce, který pouze odstraní konkurenci ETA a značku využije k vlastnímu posílení.

Již dnes všichni vidí tu ohromnou chybu, že se společnost ETA a.s. v loňském roce rozdělila na dvě firmy. Všechny obavy zaměstnanců se bohužel potvrdily.

V době, kdy se blížila do ČR krize, měla být společnost pohromadě a vzájemně si vypomáhat a ne vynakládat desítky milionů na právní poradenství a znalecké posudky pro rozdělení společnosti.

Jenže dnes už je pozdě. Teď přijde tvrdý pád. O zaměstnání má přijít 30% zaměstnanců a do konce roku se očekává další rozhodnutí a to, co bude s výrobou. Ponechá si ji Benson Oak nebo se bude profilovat do čistě obchodní společnosti bez vlastní výroby?

Je mnoho otazníků, ale jedno je jisté. Řídící management lidem neříká pravdu a dává prostor pro obavy a depresi ze ztráty zaměstnání. Protože se objevují informace o nedostatku volných finančních prostředků, mají zaměstnanci strach, že jim firma nebude chtít vyplatit odstupné. Vedení společnosti to zatím vyvracelo.


Anna Smutná

(Názor čtenářky nevyjadřuje stanovisko redakce - pozn. red.)