„Důvodem pro návrh na odvolání byla má nespokojenost s výkonem funkce a především s pracovním nasazením při výkonu této funkce. Zároveň jsem v klubu navrhl navrhnout na zastupitelstvu na jmenování člena rady pro zdravotnictví doktora Martina Netolického a tento návrh klub schválil,“ těmito slovy Martínek odůvodňoval své rozhodnutí, které podkládal prosbou, aby jeho stranická kolegyně odstoupila sama.

Zpochybňuje hejtman tímto své vedení nebo se jedná o promyšlený účel?

Diskutabilní zdůvodnění

Upřímně řečeno, samotné zdůvodnění je poměrně diskutabilní. Již od začátku vládnutí sociálních demokratů na kraji přece z tisku i praktických zkušeností jednoznačně vyplývá, že se k otázce zdravotnictví vyjadřoval pouze pan hejtman Martínek a v podstatě ho také celé sám vedl.

Takže odvolání Markéty Tauberové je nejspíše jenom záminkou a dobře promyšleným krokem pana hejtmana. Dosazení Netolického je potom už jenom dalším záložním plánem.

Jak jsem již prohlásil, podle všeho se již dohodl s potenciálním investorem, který by měl odkoupit pohledávky od banky, které kraj hodlá prodat dluhy nemocnic.

Dostáváme se do situace, kdy o žádosti o odvolání Markéty Tauberové můžeme mluvit jako o úmyslném odstranění.

Nejen proto, že se o instalaci Martina Netolického do funkce člena krajské rady hovořilo již v loňském roce, byť měl původně zaujmout jinou pozici.

„Pochopitelně jsem zvažoval všechna pro a proti, ale na základně žádosti pana hejtmana jsem žádosti vyhověl a jsem připraven tuto odpovědnost převzít,” vyjádřil se o budoucím postu Netolický.

Není pochyb o tom, že je poradce hejtmana připraven. Domluva s investorem je totiž nejspíše také již připravena.

Nebude to pouze skrytá privatizace?

Netolický je pevně přesvědčen, že Pardubický kraj na odkupu pohledávek bankám neprodělá. „Budou z toho mít přiměřený zisk. A navíc se plánované oddlužení méně dotkne krajského rozpočtu,” tvrdí rozhodně.

Jak to s těmi zisky bude, až Netolický nastoupí na zdravotnický trůn? Kdo bude přetřásat nejhmotnější měšce stříbrných, ne-li zlatých? A konečně, nebylo by fér přiznat, že se jedná vlastně o skrytou privatizaci nemocnic?

Jan Čechlovský, poslanec Parlamentu ČR a předseda Regionálního sdružení ODS Pardubického kraje