Odpověď: Obor fyzioterapie jako takový se poruchou paměti přímo nezabývá, ovšem jedno z jejích odvětví, obor ergoterapie, může nabídnout pomocnou ruku. V zásadě je ale porucha paměti otázkou pro geriatra a neurologa, kteří by měli zhodnotit význam toho, co vy pozorujete u své ženy jako častou ztrátu paměti. K tomu slouží různé testy (např. Mini Mental Test), které je třeba odborně posoudit a je-li opravdu stav diagnosticky závažný, zvolit farmakologickou léčbu s pravidelnými kontrolami (screeningem) stavu. Na co v případě vaší ženy musí dobře pamatovat lékaři je diagnosa Alzheimerovy choroby. Příčina a mechanismus vzniku Alzheimera je stále v hledáčku laboratoří a celosvětového výzkumu a snaha ovlivnit ,,chemii" mozku efektivnějšími a specifičtějšími preparáty je obrovská. Ovšem stále neexistuje lék, který by tuto progredující poruchu paměti zcela vyléčil.

Eva Tomková