Původně jsem nechtěl vůbec reagovat na značně tendenční a zmatený článek v Chrudimském deníku s nadpisem Výběr strážníka budí rozpaky, ale nedá mi, abych se k němu nevyjádřil.

Oba citovaní kolegové zastupitelé, pánové Kasal a Málek na zmíněném zasedání zastupitelstva města prokázali svými vystoupeními, jak se nedokonale orientují v práci městské policie města Chrudim a jak zákonné normy vnímají s nedostatečnou znalostí. Bohužel ale tím zaujali přítomné novináře i přesto, že svá tvrzení předkládají pouze v rovině domněnek jen s jediným cílem.

Vůbec jim při tom nejde o podporu činnosti orgánu města, kterým městská policie je, ale o zviditelňování se před blížícími se komunálními volbami a určitou měrou i snahou oslabit důvěru obyvatel města v mojí práci pro město. V první řadě vnímám takovéto projevy jejich politické práce i jako značný hazard s důvěryhodností lidí pracujících u naší městské policie, která v mnoha případech v Chrudimi v součinnosti s Policií ČR výrazně přispívá k bezpečnosti ve městě.

Já útoky na svou osobu od obou kolegů očekávám, nepřekvapují mne a jsem jimi konfrontován prakticky po celé volební období. Ostatně oba se ve Sněmovně Parlamentu České republiky učí jisté míře politické nekorektnosti rychle, ale strážníci městské policie si takovýto přístup od svých zastupitelů nezaslouží.

Výběrové řízení je řádně vypsané, podmínky jsou dané zněním zákona o obecní policií a každý zájemce o práci vrchního strážníka je musí splnit. Žádné favority nemám a pokud výběrová komise, v které bude mimo jiné i kritik pan Málek rozhodne o tom nejlepším, tak ho potom zastupitelstvo města může schválit. Nepodložené spekulace, které se objevily ve zmiňovaném článku, klidu k náročné práci strážníků městské policie nepomohou.

Petr Řezníček
Starosta města Chrudim