PAVLA ALVAREZOVÁ,

vedoucí IC a knihovny Třemošnice

Mám velmi ráda historii a zajímám se o dobu minulou. Ale na korunovační klenoty se podívat nepojedu. Je to spousta času, které dovedu využít lépe. Mám raději příběhy než věci.

VANDA REKTORISOVÁ,

ředitelka Agrární komory v Chrudimi

Korunovační klenoty znám jen z obrázků. Na vlastní oči jsem je neviděla a bohužel ani neuvidím z časových důvodů. Vnímám je opravdu jako náš poklad a odkaz předků. Tak si tak říkám, copak tu zůstane po nás…

ILONA VOJANCOVÁ,

vedoucí Souboru lidových staveb Vysočina

Nepojedu, časově mi to nevychází. Vystavené korunovační klenoty jsem viděla dvakrát. Vedle pocitů obdivu k dovednosti dávných uměleckých řemeslníků, pro mne korunovační klenoty představují hmatatelný důkaz kulturní historie a dějin, které se odehrávaly na našem území.