Vážený pane starosto, vážená městská rado, vážení zastupitelé,

navazuji na svůj e-mail, který jsem zaslal panu starostovi v průběhu měsíce srpna 2011 a ve kterém jsem popsal naši zoufalou životní situaci. Předem bych chtěl poděkovat radním p. Michalové a p. Lichtenbergovi, kteří projevili osobní zájem, sjednali si s námi schůzku a lokalitu osobně navštívili. Možná i díky tomu se situace jako zázrakem zlepšila. Týden po jejich návštěvě nás čekalo 10 dní absolutního klidu i pohody. Což předeslal e-mail od p. Lichtenberga, který předával informaci od velitele městské policie, že situace je vyřešena. Opravdu se zdálo, že byla.

Naneštěstí po 10 dnech se zde pomalu vyprofilovala nová skupinka, která je sice o trochu mladší, zato intenzivnější. Začínám nabývat dojmu, těch klidných pár dnů nám zajistilo zatčení hlavní postavy místního "gangu", což je ten, který nám kradl hromosvod, který se tak bez přirozeného vůdce rozpadl. V současné době se zde opět hromadí odpadky, exkrementy, jeden z místních psů, samozřejmě bez vodítka minulý týden ohrožoval mého tchána s mým synem.

O tom, že si místní skupinka udělala z naší zahrady (která je obehnána 2 m vysokou kamennou zdí) tzv. průchoďák, hraje si fotbálek s míčem, který si zapůjčila na naší zahradě ani nemluvě. Odpadky se na naší zahradu také vrátili. Nezbývá nám nic jiného, než, dle mého názoru, dostatečně vysokou zeď opatřit a zvýšit kvalitním žiletkovým drátem, což nebude úplně zadarmo. Včera večer mi bylo hodně stydno, když jsme se vraceli z koncertu Daniely Valtové Kosinové a viděli jak auto hudebníka s pražskou SPZ, který je členem vystupující formace, muselo zaparkovat přímo před hromadou odpadků v naší ulici. Toto je Barokní Chrudim ???

Opět Vás žádám o zvážení instalace kamerového systému a zajištění pořádku - myšleno uklizené čtvrti, ale i veřejného pořádku. Přijde mi, že naše občasné telefonáty na městskou policii, pouze obtěžují od "pořádné" práce. Ptám se, čím jsem si zasloužil, že musíme žít na okraji společnosti. Tím, že řádně pracuji, mám vyšší než průměrný příjem ze kterého jsou řádně odváděny daně, zdravotní a sociální pojištění? Že mám vždy včas zaplacen poplatek za popelnici, že hradím včas daň z nemovitosti? Nebo že investuji statisíce do obnovy střechy a opatřuji je zábranami proti padání sněhu (při té příležitosti je pokrývačské firmě zničen stavební výtah), aby byl průchod kolem našeho domu bezpečný? Nebo že v zimě, přestože již nemusím, společně s většinou sousedů z naší strany ulice zametáme sníh z chodníku? Že separuji odpad, využíván sběrného dvora, vlastní popelnice, případně sběrných surovin k ukládání odpadu?

Pro dokreslení situace přikládám několik fotografií, které jsem vyfotil včera v podvečer z okna dětského pokoje našeho 4-letého syna. Celý život, resp. od té doby, kdy si to uvědomuji, jsem Chrudimským patriotem, který kde může tak naše Město propaguje mezi kolegy a přáteli z celé republiky jako krásnou historickou lokalitu, kterou stojí za to navštívit. Každý je unesen naším krásným panoramatem, které připomíná malé Hradčany. Od počátku tohoto roku však na každého, kdo zavítá až k nám domů, čeká pořádná facka v podobě současné reality v ulici Přemysla Otakara a Čs. armády. To je skutečně to Zdravé město, to město, které sbírá zahraniční ocenění?

Chtěl bych se Vás pane starosto, vážení radní a zastupitelé zeptat, jaké jsou plány s lokalitou ulice Přemysla Otakara a Čs. armády. Jaké nabízíte řešení, vyjma posílení hlídek městské policie. Jak zajistíte úklid a klid v těchto ulicích a normální podmínky pro život normálních lidí. Tak jako je to v 99% všech ostatních ulic ve městě? Např. i v ulici Čs. armády, ale v části od ČSOB banky na horní nároží? (Ing. Arch. Thér mě možná opraví).

Budou vyslyšeny aspoň naše velmi jednoduché návrhy týkající se jasně vyhrazených podmínek pro pohyb a konání lidí v horních 2 vchodech městských domů v horní části ulice Přemysla Otakara? Spočívající zejména v povinnosti zamykat jak vstupní dveře tak dveře do dvora a tyto dveře udržovat v uzamykatelném stavu? To je přeci normální v každém normálním domě a je to asi to nejmenší, co je možné pro začátek udělat. Jestliže se, jak je psáno v článku Mladé fronty dnes, z lokality se stává pěkné místo, jak je možné že s těmito změnami k lepšímu v Revoluční a Roosvetově ulici, potažmo Palackého a třeba i Fibichově, se přímou úměrou zhoršuje situace v ulici Přemysla Otakara a části ulice Čs. armády?

Závěrem bych chtěl uvést, že přesto tento dopis čtou až ve stejné době jako Vy, dovolím se opřít o stejné názory na věc mých přátel Ing. Zdenka Mrázka a Mga. Daniely Valtové Kosinové, kteří jsou s touto lokalitou úzce spjati, resp. zde žijí. Stejně si dovolím tvrdit, že mé názory sdílí drtivá většina obyvatel této lokality, zejména pak celé pravé části ulice Přemysla Otakara, s rodinnými domy z 30. let, které jsem nestačil v časové tísni oslovit, ale některým z nich tento dopis také adresuji.

Děkuji všem, kteří věnují čas přečtení tohoto dopisu a pomohou s řešením neutěšené situace.

S přáním krásných dnů všem adresátům
Ing. Václav Trunec,
Čs. armády 499, Chrudim IV