Jsem křtěný Vltavou, ale v Chrudimi žiji od dětství. Vzpomínám na klukovská léta her a bitev na Legumě.

V Městském parku na jezírku začala moje láska k lednímu hokeji. Samozřejmě městský park byl spojen i citovým vzplanutím pubertálního studenta chrudimského gymnázia, který měl i určitou zkušenost s krokovými variacemi z tanečních kurzů v nádherném sále chrudimského muzea.

Chrudim stále vnímám jako poklidné město s bohatou kulturní historií i přítomností, s dobrým společenským životem, zajímavými stavebními památkami. Jsem hrdý na rodáky a lidi, kteří jsou spojováni s naším městem. Mám radost, že se nám všem společně daří ve městě realizovat řadu aktivit, které postupně přispívají k zlepšovaní kvality života. O čemž svědčí i fakt, že je stále zájem o bydlení v Chrudimi. Chrudim, mám rád pro svoji malebnost a přívětivosti i s blízkým a dostupným přírodním prostředím.

A nakonec mám radost z mých hokejových svěřenců, kteří s orlicí na hrudi dokázali v řadě míst ČR i Evropy ( Švýcarsko, Švédsko i Německo), že s tímto hrdým symbolem města dokáží úspěšně bojovat na sportovním poli.

Petr Řezníček, místostarosta města Chrudim