Strana svobodných občanůpřed volbami voličům slíbila, že učiní vše proto, aby městem zřizované organizace nakládaly s veřejnými prostředky efektivně a transparentně. Jelikož Svobodní volební sliby plní, podpořil zástupce Strany svobodných občanů v Radě města Chrudim přijetí usnesení, v důsledku kterých došlo ke změnám ve složení (zejména kontrolních) orgánů městem vlastněných obchodních společností.

Následovat by měly personální a hloubkové hospodářské audity v Sportovních areálech města Chrudim, s. r. o., Technických službách Chrudim 2000 spol. s r. o., Městských lesích Chrudim, s. r. o., a v Chrudimské besedě.

Každý, kdo má na zřeteli průhledné fungování města a jeho organizací, musí výše popsaná opatření podpořit, ledaže má co skrývat a výsledků auditů se obává.

Reakce ODS na kroky Rady města Chrudim nás utvrzuje v tom, že současná koalice postupuje správným směrem.

Strana svobodných občanů Chrudim