Po odeznění 1. vlny zjišťovacího řízení firmy Taberg Praha s.r.o., která vzbudila odpor u větší části obyvatel obce, jsme v době relativního klidu nashromáždili materiály, informace a údaje potřebné k účinné obraně proti výše uvedenému záměru.

Proběhlo několik setkání, například se zástupci OBÚ Trutnov, firmou Holcim, právnickým servisem a dalšími úřady a odborníky, za účelem vyjasnění současné situace, vytčení možných mezí a obranných možností. V současné době firma Holcim čeká na zpracování nové studie, která by měla všechny dotčené strany, zejména pak úřady a nás odpůrce přesvědčit a získat souhlas pro svůj těžební záměr v prostorách lomu Prosetín 1.

Pokud se toto podaří, troufáme si tvrdit, že pomalu, zato však jistě, končí existence jedné „malebné obce Prosetín“ jak ve svých inzerátech při prodeji stavebních parcel uváděl starosta obce několik měsíců před tím, než dal naději již zmiňovaným firmám k využití obecních pozemků pro jejich záměr.

Mnoha obyvatelům možná nedochází, jak vážný problém to je. Zdraví, nemovitosti a životní prostředí se díky hluku, prachu a zejména seismickou činností znehodnotí tak, že už dnes jsou prakticky chudáci a je jenom otázkou času, kdy se stane skutečností to, co nám nyní pouze hrozí.

Vyzýváme všechny spoluobčany:

* není-li vám život v této naší, prozatím ještě poměrně hezké obci Prosetín lhostejný
* chcete-li zde nadále žít alespoň tak kvalitní život jako doposud
* záleží–li vám na tom kde a jak vaše děti vyrůstají a co dýchají
* mají-li vaše nemovitosti nějakou cenu a máte-li vy sami svůj vlastní názor a návrh jak by to mohlo být ještě lepší.

Pak neváhejte a přijďte mezi nás, členy občanského sdružení. Přispějte svým hlasem a pomozte nám v boji proti likvidaci obce a potažmo i nás obyvatel a našich nemovitostí.

Nakonec malé zamyšlení:

„Proč bychom měli nečinně přihlížet tomu, jak někdo bohatne na účet majetku a zdraví obyvatel naší obce?

Život v Prosetíně snad stojí za to, abychom za něj společně bojovali. Nebo ne?

Prosetínský trojlístek