Období předsevzetí a bilancování je zde a nezbývá než se zamyslet nad minulým rokem a nad tím, čím jsme svému domu duše pomohli a čím jsme svoji schránku naopak poškodili.

Ten kdo je zodpovědný sám k sobě zaslouží nejhlubší úctu, poněvadž se chová racionálně a toto úsilí se mu jednou vrátí v klidném stáří bez výrazných komplikací stavu zdraví. Ten, kdo se o svoje tělo nestará, by se měl do hloubky zamyslet nad tím, jak zde v tomto hmotném světě chce dále existovat.

Zda-li se těší na období omezení, bolesti a nemohoucnosti, které si dozajista způsobí svým chováním k sobě, nebo chce-li začít s nápravou a své zcestné jednání napravit. Je to vše jen o vůli a změně rituálů, návyků popřípadě pár týdnů přemáhání v nějakých oblastech, kde se změny dosahuje přeci jen hůř.
Každý máme na tomto světě možnost volby, a to každou minutou, hodinou a stejně tak dnem. Tato možnost je největším darem, který si málokdo uvědomuje.

Jan Šejnost, léčitel, Chrudim