Je spodivem jak společnost, která se nazývá civilizovanou, přistupuje ktěm, kteří jsou na ni odkázáni. Senior vdůchodovém věku je zcela závislý na finančních prostředcích od státu, které poslední dobou nejsou valorizovány ani o reálnou inflaci. Zdražení jízdného je krokem, který není dobrou vizitkou naší společnosti. Starý, často nemocný člověk by měl mít právo na zvýhodnění, a to nejen kvůli svému věku. Je třeba mít na paměti, že vyspělost zemí se hodnotí hlavně podle schopnosti postarat se o své spoluobčany, kteří jsou nějak znevýhodněni a knimž senioři bezesporu patří.

Argument ředitele Connexu, a.s. pana Jindřicha Poláčka je naprosto nesmyslný a zavádějící. Soukromá firma si dokáže zvýšení svých zisků vždy obhájit, a to třeba i argumentem přibližování cen kPardubickému kraji. Proč třeba pan ředitel Poláček neuvede o kolik se tímto zvedne zisk společnosti? Ale stímto by asi on i firma kterou zastupuje asi moc neuspěli ani sami před sebou. Představme si, že by třeba firma prohlásila: „Na zvýšení našeho zisku se podílí i zvýšení cen jízdného seniorů“, proč ne? Vždyť vkapitalistické společnosti lze vydělat třeba i na těch, kteří nemají peněz nazbyt a kteří nám dali vše, protože to jsou často naši rodiče a prarodiče. Poslední hořkou tečkou na tomto zjištění je souhlas radnice, která zdražení jízdného firmě Connex posvětila.

Jan Šejnost, Chrudim