Léčba nemocí změnami v sobě má mnoho pohledů a lze ji praktikovat velmi různorodě. Pokud jsme si již v sobě ujasnili, které jsou naše pozitivní vlastnosti a začali je rozvíjet, můžeme přistoupit k aplikaci na okolí. Milovat sama sebe a uvědomit si svoji důležitost zde znamená také milovat své okolí. Je již staletími prokázané, že lidé, kteří se dokáží usmívat na svoje okolí, mají život velmi jednoduchý a naplněný. Je to tím, že pokud vysíláme pozitivní vibrace k ostatním lidem, také se nám vrátí. Tento princip v tomto hmotném světě je tak dokonalý, že po čase dochází ke změnám, kterých si nelze nevšimnout. Čím více budeme v dobrém přistupovat k lidem ve svém okolí, tím dříve si odstraníme disharmonie ve svém vlastním životě a tím dříve se uzdravíme jak na těle, tak na duchu. Lidské zdraví přímo souvisí s přístupem k sobě a ke svým bližním. Kdo toto pochopí stane se svým pánem a nebude již nikdy strádat

Jan Šejnost,

léčitel, Chrudim