Samozřejmě nás taková aktivita našich zástupců potěšila, ale bydlíme ve Filištínské ulici a starobylé domy mají zahrádky schované za hradbami a tu máme ozeleněnou vzrostlými stromy a trávníkem, abychom z malé plochy dodali městu co nejvíc kyslíku. Ulice je ale vydlážděná a při její rekonstrukci v ní zasadilo město jen jeden krásný strom. U domu jsme tedy osázeli velké květináče a ke krajnímu sloupku nepříliš estetického držáku na kola jsme zasadili loubinec, který už druhý rok sloupek obrůstal a velkými letně zelenými a podzimně červenými listy stojan krášlil, ochlazoval a okysličoval ulici. U dalšího sloupku tohoto stojanu se vloni sama vysemenila vytrvalá bylina, ztepilá a krásnými žlutými květy zářila na cestu procházejícím. Všem rostlinám se odvděčujeme každodenním zaléváním.

Jednoho dne jsme i přes zavřená okna uslyšeli rámus nějakého divného auta.

Když jsme se podívali z okna auto se hlučně natřásalo ulicí a jen tak projíždělo. Před naším domem nejednou pan řidič vystrčil dlouhou tyč a postříkal loubinec i rozkvetlou květinu. Užasle jsme ho sledovali a než Filištínskou ulici opustil, ještě jednou vytáhl a použil svoji tyč.

Technické služby snad posílají své zaměstnance s technikou zalévat osamocené rostliny do vydlážděných ulic? Už další den jsme viděli, že vydatná zálivka našim rostlinám moc neprospěla a teď už je to jasné – byl to jed.

Radnice asi neví, co s ušetřenými penězi, když za ni v dlouhých zimních večerech zadarmo uklízíme sníh ze zachumelených chodníků, tak nám zato proměňuje zelené bochníčky trsů trávy těsnící se mezi žulovými kostkami a další krásnou přirozenou zeleň ve smutné zrezivěle nevzhledné chomáče a roští, které nezmizí ani za dva měsíce, leda že je ručně vytrháme.

Takže radnice vynaloží hodně peněz za energie, za mzdy a za jedy, zamoří horké ulice rámusem a zplodinami, aby krásné proměnila v ošklivé. Ach jo.

H., K. a V. Kudrnáčovi