Firma AZ Stavební, jež patří z 50% Jiroutkovi, zde zanechala ulici v katastrofálním stavu. Tímto faktem by mohla být celá kauza skončena, kdyby město bylo ochotno uznat pochybení v samém počátku, kdy jsem upozornil na nehoráznost kolaudačního řízení. Práce byla šéfem investic panem Jožákem přebrána „bez závad“.

Bohužel abychom, spolu se 150 signatáři petice, mohli dosáhnout nápravy, museli jsme se uchýlit k nátlaku, který vedl až k medializaci případu. Teprve potom se Rada města vzpamatovala.

Celý proces byl, když použiji Jiroutkova slova, opravdu nechutný a vedl k účelovému očerňování mé osoby v médiích. Všechna obvinění a lži, týkající se případu a mé osoby mohu vyvrátit s pomocí fakt, která mohu doložit v písemné podobě. Jiroutek v médiích použil manipulativní nepravdy několikrát.

Pro nedostatek prostoru jeden příklad: Ve večerních zprávách z regionů 23. března prezentoval výsledky šetření kontrolní komise ve prospěch kolaudačního zápisu. Přitom opak je pravdou a starosta to věděl. Šetření proběhlo již 16. března a komise shledala, že všechna upozornění na nedostatky jsou skutečná. V tomto rozsahu byly také později reklamovány. Na zasedání zastupitelstva 22. března výsledek šetření oznámil také předseda komise pan Ing. Leoš Martínek.

Velmi se mne také dotklo, když se mne někteří členové Rady snažili v Chrudimském deníku prezentovat jako hulvátského primitiva, který nedokáže ani věcně zformulovat svá tvrzení.

Princip mých obvinění je totiž jednoduchý: Starosta si sám přebral svoji nedodělanou práci a potom byl nátlakem občanů donucen si ji sám reklamovat. Vidím v tom pokus o podvod na občanech Heřmanova Městce! Na svých obviněních trvám!

Pro mne tento případ nekončí a budu usilovat, aby z něho byly vyvozeny důsledky, tak aby se ve městě nic podobného nemohlo opakovat.

Ondřej Sigmund,
zastupitel H. Městce za SZ