(Zmíněný článek „Na Šancích nejsou bez šancí" si můžete přečíct  ZDE)

V zásadě mi nevadí konstruktivní kritika kolegů z koalice a už vůbec ne od opozičních zastupitelů. Je to jejich právo, neřku-li povinnost. Již Tomáš Garrigue Masaryk říkal: „Kde není kritizování, zavládá autoritářství, a to je hrob všeho myšlení ve vědě i v politice." Ovšem, pokud se objeví vyjádření pana zastupitele Františka Pilného o nejasném financování chrudimského sportu či selhávání radnice ve věci záplavového území v lokalitě Na Šancích, musím se rezolutně ohradit proti nepravdivým výrokům.

Strana, kterou pan Pilný v tomto volebním období reprezentuje, má své zástupce ve sportovní komisi, která jako jediná celou problematiku podpory sportu v Chrudimi připravuje a řeší. Vedení radnice do této problematiky nikdy ze zásady nezasahovalo. Vždy bylo věcí jednotlivých sportů, aby našly soulad v přípravě obecných zásad, pravidel a u podpory prioritních sportů určily ty, které si mimořádnou podporu zaslouží. To se stalo, avšak při posledním zasedání zastupitelstva města došlo právě ze strany některých stranických kolegů pana Pilného k rozbití této podpory.

Více mne však trápí vyjádření pana Pilného k otázce řešení záplav v lokalitě Na Šancích. Registroval jsem jeho upřímnou snahu věc provizorně řešit, avšak koncepční a celkové řešení je mnohem složitější. Proto jsem ho spolu se zástupci zaplavených bytových domů přizval k jednání, která se tohoto problému týkala. Účastnil se jednání na VaK a.s. Chrudim, aby vnímal celou problematiku lokality Na Šancích se všemi časovými i finančními potřebami pro úplné vyřešení. Jsou jimi vybudování kanalizace v Malecké ulici, polder, který by měl zachytit přívalovou vlnu stoleté vody a rekonstrukce části vodního toku Chrudimky (obecně nazývaného „náhon v parku Střelnice"). Byl seznámen i s komplikacemi kolem vlastnických vztahů na území, kde by měla být realizována protipovodňová opatření i s ohledem na právní vztahy k územnímu plánu města Chrudim (platný od roku 2013).

Stejně tak byl informován také o nabídce pomoci městu od firmy Oseva Agri Chrudim a.s., která na polnostech nad lokalitou Šance hospodaří, při vyřešení vlastnických vztahů k potřebným pozemkům. Vyjádření pana zastupitele Pilného se, s ohledem na obavy lidí ze záplavy v lokalitě Na Šancích při každém větším dešti, blíží svojí povahou k šíření poplašné zprávy. Takovéto výroky nemohu považovat za konstruktivní kritiku práce radnice, nýbrž za populistický výrok, který vyřešení problému nijak nepomůže.

Petr Řezníček, starosta města Chrudim