"Zrušte desetiboj,“ volá trenér skokanů o tyči. "Podívejte, jakých výsledků ti desetibojaři dosahují. My skáčeme výš než oni. Nemají na nás. A přitom desetiboj dělají jen ti nejlepší atleti.“

Tak nějak by se dal sportovní terminologií vyjádřit postoj ředitele ZŠ Krouna ke studentům víceletých gymnázií. Podle výsledků okresního kola jedné dějepisné soutěže volá po zrušení víceletých gymnázií, neboť na třech prvních místech zabodovali žáci základních škol.

Jaksi mu uniká fakt, že studenti gymnázií umí SOUČASNĚ obstát v několika jiných a zcela odlišných soutěžích, jichž se zúčastňují. Pokud by se půl roku také věnovali pouze dějepisu, výsledky by asi vypadaly zcela jinak.

Nemám nic proti skokanům o tyči. Chtějí-li poctivě dosáhnout výborných výsledků, musí tvrdě pracovat, ostatně jako všichni, kdo usilují v kterémkoliv oboru lidské činnosti o úspěch. Takových lidí je třeba si vážit.

Jsou podle vás víceletá gymnázia zbytečná? Měly by se zrušit?
Hlasujte v anketě vpravo! Diskutujte!

Obdivuji ale desetibojaře, kteří si vybrali tu těžší cestu. Stejně tak si ji vybrali dobrovolně i studenti víceletých gymnázií. Ne všichni výborní žáci odcházejí ale na tato gymnázia. I mezi ně už pronikl trend dnešní doby – pokud možno získat všechno rychle a s co nejmenší námahou.

Mgr. Hana Mrkvičková