V tyto dny si opět připomínáme vznik samostatného československého státu.

I když státní útvar s názvem Československo patří již minulosti a vznikly z něho dva samostatné státy, má tento státní svátek význam pro naši národní identitu. 28. října 1918 bylo dosaženo staletých tužeb našich předků po národní samostatnosti ve vlastním státě, dvou sobě nejbližších, slovanských národů. Národní identita má více složek. Jednou z nich, a to velmi podstatnou, je společný jazyk. V tomto smyslu náš národ obohatili nejen politici, ale také spisovatelé, novináři, či mistři mluveného slova. Karel Havlíček Borovský (1821-1856) byl od doby první republiky považován za jednu z nejvýraznějších českých osobností a největšího novináře 19. století.

V jeho životě bylo mnoho dramatických změn. V duchu nově vznikajícího evropanství bylo vůči jeho osobě i v zahraničí mnoho přehodnoceno. V jihotyrolském Bressanone-Brixenu je dnes možné číst v němčině, na jeho domku, kde prožil své vyhnanství, tato slova: „V tomto domě žil roku 1852-1854 český vlastenec a satirický básník Karel Havlíček Borovský. Od rakouské vlády byl ze své vlasti vypovězen, od obyvatel Brixenu byl až do svého návratu do Čech přátelsky přijímán. Na památku českého hrdiny a velkého občana Rakouska věnuje tuto desku město Brixen.”

Bohumil Šitavanc, katolický kněz