To, co jsme dříve považovali za samozřejmé, přestává nějak fungovat. Člověk – ať starý nebo mladý – začne být závislý na pomoci druhých. Když už nestačí domácí péče, musí se svěřit do rukou lékařů a sestřiček.

Jak to chodí, měli jsme možnost poznat při návštěvách nemocné příbuzné v Hospicu Chrudim. Služba tam není lehká. Přesto se zde pacienti setkávají s vlídným přístupem všech ošetřujících. Nechybí povzbudivá slova, prostředí poskytuje i chvíle duchovní útěchy, potěšení při hudbě i blízkost přírody.

Proto patří poděkování všem, kteří se denně (i v nočních hodinách) o toto přičiňují – řediteli MUDr. Jiřímu Košťálovi, MUDr. Marii Blažkové a dalším lékařům, všemu zdravotnickému personálu a ostatním zaměstnancům.

Marie a Jan Stejskalovi