Lidský život se skládá nejen z radostí, ale i starostí, někdy nemalých. Vánoční evangelium v podání vzdělaného Lukáše říká, že v betlémské noci se ozval hlas k těm nejvíce potřeb-ným:„Nebojte se ! Zvěstuji vám velikou radost … Dnes se vám narodil Spasitel Osvoboditel, Kristus, Pán". Prožil celý náš život, šel i pouští, byl brutálně zabit, přemohl smrt. Je nejen nejvyšší Pravdou a Láskou, ale stal se i naším lidským bratrem, který nám chce naslouchat. Je to málo ? A tak bych chtěl popřát všem lidem dobré vůle mnoho zdraví, pokoj, radost a velkou naději, o kterou je možné se opřít.

Bohumil Šitavanc, katolický kněz