ILONA VOJANCOVÁ,
vedoucí Souboru lidových staveb Vysočina

Osobně komunikaci na sociálních sítích nevyužívám. Ke komunikaci s návštěvníky Souboru lidových staveb Vysočina a propagaci našich programů se sociální sítě využívat snažíme.

PAVLA ALVAREZOVÁ,
vedoucí Informačního centra v Třemošnici

Sociální sítě používám minimálně. Na facebooku jsem zaregistrovaná, ale nepoužívám ho. Síť, kterou používám více, je knihovnická konference, která je zdrojem inspirace a informací pro moji práci. A jako každá síť mi bere trochu času, než se člověk „prohrabe“ množstvím informací, ze kterých si vybere ty, co potřebuje.

PAVEL TVRDÍK,
ředitel Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s., Chrudim

Sociální sítě zásadně nepoužívám. Domnívám se, že to velmi výrazně ohrožuje soukromí lidí. A to už vůbec nemluvím o dětech. Když slyším a vidím, jaké intimní informace někteří lidé zveřejňují, je to opravdu na pováženou!

VANDA REKTORISOVÁ,
ředitelka Agrární komory v Chrudimi

Ano, jsem na sociální síti a komunikuji přes ni. Sociální síť bourá hranice ve vzdálenosti a čase. Díky ní je možné navázat kontakty dávno ztracené, např. známých a kamarádů z táborů, předchozího zaměstnání, zájmových kroužků nebo z dovolené. Jistým způsobem je to ztráta soukromí, ale dobrovolná. Záleží přeci pouze na mně, zda tuto možnost využiji a koho přidám do svých přátel. Velké riziko vidím spíše u dětí, které jsou důvěřivé a sdílné. V tomto případě je důležitá role rodičů.