ILONA VOJANCOVÁ, vedoucí Souboru lidových staveb Vysočina

Klimatických změn se neobávám, snažím se vzít tuto skutečnost na vědomí a přemýšlet o tom, jak se chovat k Modré planetě lépe. Především jak méně ubližovat jí a nám všem, kdo na ní žijeme.

PAVLA ALVAREZOVÁ, vedoucí infocentra a knihovny Třemošnice

Neobávám se. Tady v Čechách jsme poměrně dobře „chráněni". Nehrozí nám výbuchy sopek, vlny tsunami nebo zemětřesení. Hrozí nám občas povodně, ale to si děláme často sami, když nenecháme přírodě její „záplavové" louky, kácíme původní stromy a sázíme nevhodné, narovnáváme koryta řek a podobně. Musíme pochopit, že nejsme ani mocnější a ani moudřejší než Příroda. A určité klimatické změny byly i před prvními lidmi a budou vždy. Tak uvidíme, zda jsme živočišný druh schopný se přizpůsobit, nebo ne.

PAVEL TVRDÍK, ředitel Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s., Chrudim

Myslím, že klimatické změny nám přinesou mnohá překvapení. Naše společnost svým konzumním způsobem života totiž výrazně narušuje rovnováhu přírody.

VANDA REKTORISOVÁ, ředitelka Agrární komory v Chrudimi

Klimatické změny tu byly, jsou a budou. Je to vývoj přirozený a částečně i vyvolaný zásahy civilizace. Četla jsem už kdysi dávno, že i u nás budou v budoucnosti tornáda a jiné dosud neobvyklé jevy. Asi nám nezbude nic jiného, než se přizpůsobit. Do teď všem našim zásahům typu kácení lesů, vytváření umělých řečišť řekám, rozorávání mezí, křížení včel, klonování a dalším našim činnostem se musela přizpůsobovat příroda.

(ron, lv)