Dle dostupných informací řidič buď nebyl zraněn vůbec, nebo utrpěl pouze lehká zranění.

Na likvidaci havárie se zúčastnili Sečský Hasičský záchranný sbor, policie ČR, která zejména odkláněla dopravu a speciální vyprošťovací a odtahový vůz.

Likvidace trvala přibližně do deváté hodiny večerní, díky tomu byla po tu dobu mezi náměstím Profesora Čeňka Strouhala v Seči a odbočkou na Žďárec silnice obousměrně uzavřena, objížďka byla vedena přes Žďárec.

ROMAN HORNÍK