Sražení tří lidí na chodníku začátkem března vzbudilo diskuzi kvůli naměřeným 5,07 promile alkoholu v dechu řidiče. Podle nového zákona o policii je dechová zkouška dostačující. Chrudimský státní zástupce Václav Kramář je však přesvědčen o opaku.

Z hlediska trestné odpovědnosti bylo nepsanou dohodou mezi orgány činnými v trestním řízení rozhodnuto akceptovat dechovou zkoušku jako jedinou v případě naměření cca od 1,3 promile v dechu výše.

„Prvního března však v Heřmanově Městci došlo ke skutečnosti, která vyvrací možnou akceptaci výsledků dechových zkoušek na alkohol i pro vyvození trestní odpovědnosti. Zkouškou provedenou dechovým analyzátorem značky Dräger Acotest měla být poté zjištěna hladina alkoholu v dechu řidiče ve výši 5,07 promile. V daném případě se však řidič podrobil odběru krve, přičemž jejím rozborem byla zjištěna koncentrace hladiny alkoholu ve výši 2,11 g/kg. Nutno dodat, že vzorek krve byl řidiči odebrán po 61 minutách po provedené dechové zkoušce,“ uvádí státní zástupce.

Porovnáním obou údajů je podle jeho slov více než evidentní, že výsledky zjištěné dechovými analyzátory nemohou být důkazem pro trestní řízení, byť by byly použity ve lhůtách stanovených kalibračními protokoly. „Dechová zkouška byla a zůstává pouze zkouškou orientační, nedostačující pro následné vyvozené jakékoliv odpovědnosti,“ zdůrazňuje Kramář.

Policisté z chrudimského územního obvodu východočeské správy PČR mají na věc jiný názor. Tvrdí, že pokud přístroj při dechové zkoušce zjistí hodnotu přesahující jedno promile, následuje vždy lékařská prohlídka spojená s odběrem krve.

Policie: Výsledek koncentrace alkoholu je vždy objektivní

Jsou dechové analyzátory Dräger Alcotest schopny u řidičů naměřit skutečnou hodnotu alkoholu? Nebo by měly sloužit pouze k orientační zkoušce, která nesmí být důkazem v trestních řízeních? Policisté o tom v současné době vedou polemiku s chrudimským státním zástupcem Václavem Kramářem.

Ten o problematice správnosti údajů dechových analyzátorů písemně informoval chrudimský územní odbor policie a připojil k tomu žádost o zaujetí stanoviska.

CO SI O MĚŘENÍ ALKOHOLTESTERY MYSLÍTE VY? DISKUTUJTE POD ČLÁNKEM

Chrudimský deník reakci policie včera získal. „Dechové analyzátory značky Dräger Alcotest jsou schváleny k užití v rámci Policie ČR za účelem zjišťování koncentrace alkoholu v krvi měřením koncentrace alkoholu v dechu a k tomuto účelu jsou i využívány. Případný rozdíl mezi dechovou zkouškou a výsledkem rozboru krve je možný, když řidič bezprostředně před dechovou zkouškou požije větší množství alkoholu. Jelikož policie vždy při hodnotě dechové zkoušky nad jednu promile zajišťuje odborné lékařské vyšetření spojené s odběrem krve, je tak vždy zajištěn objektivní výsledek koncentrace hladiny alkoholu v krvi,“ píše tisková policejní mluvčí Věra Hamáčková.

Toto stanovisko policie je všeobecné, konkrétního případu v Heřmanově Městci se nedotýká. Pokud ale dechový přístroj 27letému řidiči naměřil 5,07 promile a za hodinu měl muž 2,11 promile v krvi, může za tím být pořádný lok alkoholu těsně před dýchnutím. Ať skončí polemika jakkoliv, stále jde o trestný čin bez ohledu na promile.