Hlídka byla na místě do pěti minut a zjistila registrační značku uvedeného vozidla. Z místa dále pořídila fotodokumentaci a předala ji k vyřízení Skupině dopravních nehod Policie ČR.