Při čelním střetu dodávek došlo ke zranění tří osob. Ty byly předány do péče zdravotníků. Hasiči dále odstranili následky nehody, odpojili akumulátory tak, aby nedošlo k požárům vozidel a dále byly sorbentem zasypány unikající provozní náplně. Silnice byla po dobu odstraňování následků nehody zcela uzavřena. Jakmile byla komunikace vyčištěna, vraky vozidel odtaženy, byla krátce po 12. hodině opět zprůjezdněna.