Umístění rozptylující reklamy překvapilo i některé naše čtenáře. „Koukal jsem na krásný příspěvek k bezpečnosti silničního provozu v Chrudimi.

Kolik tady musí být bouraček, aby si někdo uvědomil, že taková věc v křižovatce je maximálně nebezpečná? Kdo asi z úředníků schválil takové umístění,“ ptá se například čtenář Miroslav Suder.

Zatelefonovali jsme tedy Martinu Klimkovi, vedoucímu odboru dopravy na chrudimském městském úřadu. „My k tomu nemáme žádnou kompetenci. Komunikace městu nepatří, stará se o ni Správa a údržba silnic Pardubického kraje a majitel nemovitosti nás kontaktovat nemusí. Existuje ale povolení chrudimského stavebního úřadu,“ uvedl Klimek.

Úřad reklamu povolil, nikdo nebyl proti

Vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Chrudimi Martin Klimek nezastírá, že podle jeho soukromého názoru není reklama nad kruhovým objezdem u Lidlu právě na tom nejlepším místě. „Takovouto pohybující se světelnou reklamu bych já osobně nepovoloval,“ připouští Klimek.

Vedoucí stavebního odboru MěÚ v Chrudimi Vladimír Bálek potvrzuje, že město se umístěním panelu na žádost stavebníka zabývalo a nakonec opravdu vydalo souhlasné stanovisko.

„Měli jsme jistou obavu z vlivu reklamy na dopravní situaci, ale Policie ČR nezaujala k panelu vyloženě negativní stanovisko. V opačném případě bychom váhali víc. Ani další stanoviska předložená stavebníkem nebyla vyloženě záporná. “ říká Vladimír Bálek.

Vedoucí odboru ale zároveň potvrdil, že poslední slovo ohledně případného povolení nebo nepovolení reklamy měli právě jím řízení úředníci.