"Tyto kusy mohou zranit velmi těžce procházející osoby. Žádáme proto chodce, aby si dávali pozor, kudy procházejí. Nebezpečí hrozí zejména v centrech měst s vysokými objekty jak se sedlovými, tak i rovnějšími střechami," upozorňuje tisková mluvčí HZS Pardubického kraje Vendula Horáková.

"Upozorňujeme opět na to, že za bezpečný provoz staveb, tedy i za bezpečný stav a údržbu střech, zodpovídají výhradně majitelé těchto objektů," dodává Horáková.

Majitelé mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy a majetek dalších osob. Měli by tedy i průběžně odstraňovat sníh a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena a nebyli ohroženi kolemjdoucí lidi nebo majetek.

Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR sníh ze střech neodklízejí, je odpovědností majitelů, aby si na tuto službu včas objednali soukromou firmu, či se obrátili na technické služby popř. představitele své obce.

Profesionální hasiči jsou určeni k záchranné činnosti a zasahují pouze v případě, kdy jsou bezprostředně ohroženy životy, zdraví popř. majetek občanů. Hasiči také mohou pomoci v místech s větším pohybem osob (např. centra měst), na školách nebo zdravotnických zařízeních.

(vh)