Hladiny řek stoupají, začíná cvičení Povodeň 2009.

Několikadenní cvičení má prověřit krizové řízení Pardubického kraje. Český hydrometeorologický ústav rozeslal obcím v Pardubickém kraji výstražnou informaci s upozorněním na extrémní povodňové ohrožení. Cvičení se bezprostředně týká i Chrudimi, Hlinska, Trhové Kamenice, Úhřetic či Úhřetické Lhoty, operačních středisek HZS, dispečinku Povodí Labe a regionálního pracoviště ČHMÚ. Spolupracovat bude i Krajské vojenské velitelství Pardubice se Správou a údržbou silnic.

O víkendu budou starostové obcí průběžně informování o zhoršující se meteorologické situaci. V neděli pak dosáhne hladina řek Chrudimky a Novohradky III. stupně povodňové aktivity a hejtman Radko Martínek svolá na pondělní ráno krajskou povodňovou komisi. Po jejím zasedání vyjede hejtman Radko Martínek okamžitě do terénu, aby se přesvědčil, jak fungují protipovodňová opatření. První zastávka bude u Rábského potoka v Rábech, dojde i na další místa na Pardubicku.

Po praktické části cvičení zamíří hejtman do Úhřetic a Úhřetické Lhoty u Novohradky, kde se seznámí s činností povodňových komisí. Po úterní pardubické evakuaci obyvatel bude cvičení ve středu ukončeno.