Došlo zde k převrácení vozíku do rybníku. Na vozíku byl umístěn barel o objemu 1000 l, ve kterém bylo si 400 litrů insekticidního prostředku, který se používá jako postřik proti kůrovci. (Insekticidní prostředky se používají zejména v oblasti zemědělství). Barel spadl do rybníku i s vozíkem. Hasiči ihned barel zajistili, aby z něho postřik neunikal. Podařilo se jim nádobu utěsnit tak, že uvnitř zůstalo asi 200 litrů postřiku.

Dále byly umístěny norné stěny. Na odtoku z rybníku byla dána kanálová ucpávka, aby postřik nekontaminoval i sousední druhý rybník.

Na místo byl povolán pracovník životního prostředí a o události bylo informováno i Povodí Labe. Do vody uniklo kolem 150 až 200 litrů insekticidu. Z rybníku byly odebrány vzorky na expertízu. Rybník je i nadále sledován kvůli možnému úhynu ryb. Událost ze strany hasičů byla ukončena v 16.23 hodin.