Důvodem úniku močky, respektive separovaného digestátu, což je látka podobná močce, byla podle všeho závada na čerpadle bioplynové stanice, která se nachází v místní části Nové Lhotice. Hasiči na potoce v sobotu vytvořili pomocí balíků slámy a hlíny velkou lagunu, ze které začali vodu s močkou čerpat kalovými čerpadly do cisteren a obsažený amoniak likvidují. Včera dopoledne na potoce vybudovali pro přečerpávací účely ještě druhou lagunu, v ní je voda čistá.

„Analýza odebraných vzorků pracovníky Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč potvrdila, že voda v potoce je silně znečištěná. Zásah ale byl úspěšný, voda v Chrudimce je čistá. Nedošlo ani k úhynu ryb či jiných živočichů," uvedla mluvčí profesionálních hasičů Vendula Horáková.

Norné stěny nešlo použít, protože digestát se smísil s vodou a držel se na dně potoka.Norné stěny lze použít jen na látky, které jsou lehčí než voda, nemísí se s ní a drží se na hladině, jako jsou například ropné produkty.

Situaci kontrolují také pracovníci Povodí Labe a České inspekce životního prostředí Hradec Králové.

Na místě se do včerejší uzávěrky Deníku vystřídalo už 11 hasičských jednotek. „Z první laguny, kterou jsme pracovně nazvali špinavá, byly vytvořeny proudy vody. Jeden proud byl rozprašován v množství 600 l/min zpět do koryta potoka. Rozprášením se totiž ve vodě snižuje množství amoniaku ten je okysličován a likvidován. Navrácená voda již dle odborníků nezpůsobí žádné problémy. Jeden proud vody je tedy navracen zpět do potoka, další tři proudy plní cisterny a vozí je na pole, kde močka působí jako bezpečné hnojivo," vysvětlila Horáková.

Ve „špinavé" laguně, v níž je kontaminovaná voda, se podle hasičů mělo odčerpávat do včerejší 22. hodiny. Čistá voda z druhé laguny je hadicovým vedením, jakýmsi bypassem, vpouštěna zpět do koryta pod spodní lagunou.

„Do laguny s digestátem tedy již nic nepřitéká. K vyčerpání zbytku 'špinavé' laguny by mělo dojít během pondělního dopoledne," dodala Horáková.

Případ vedle České inspekce životního prostředí šetří i policie. (kim, čtk)