Neznámý řidič nezjištěného vozidla neměl pravděpodobně na vozidle upevněn náklad tak, aby neohrožoval bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, a na rovném úseku došlo k uvolnění nákladu, lopaty s dřevěnou násadou, která spadla na komunikaci. Na tuto lopatu najel řidič Citroenu, který jel ve směru od obce Rohozná na obec Novou Ves. Najetím došlo k poškození vozidla. Dechová zkouška u řidiče Citroenu Řidič byla v pořádku. Technická závada jako příčina dopravní nehody nebyla ohledáním zjištěna ani uplatněna.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádáme případné svědky o pomoc při zjišťování skutečností týkajících se uvedené nehody. Informace lze sdělit osobně na Dopravním Inspektorátu v Chrudimi, nebo telefonicky na číslech 974 572 251, 974572250, 974572262, popřípadě na email cr.di@pcr.cz či datovou schránku ndihp32. (jt)