V areálu Správy státních hmotných rezerv v Kostelci u Heřmanova Městce došlo k úniku deseti tisíc litrů petroleje ze stabilního zásobníku.

Zásah musel být velmi rychlý. Aby nedošlo k rozšíření petroleje, byla okamžitě uzavřena kanalizace a přistavena cisterna k přečerpání látky. V záchytných jímkách se podařilo zadržet zhruba čtyři tisíce litrů petroleje, které byly do cisterny přečerpány.

„Specializovaná firma nyní provede odtěžení zeminy a sanaci povrchu. Zasažena byla plocha o rozloze přibližně 200 metrů čtverečních. K úniku a zamoření zeminy mimo areál nedošlo,“ upřesnila informace mluvčí hasičů Pardubického kraje Vendula Horáková. Následně bude muset firma zasaženou oblast sledovat a odebrat vzorky jak zeminy, tak z vodoteče.

Podle dosavadního vyšetřování byla pravděpodobnou příčinou úniku petroleje technická závada na řídicím systému a následně došlo k přeplnění velkoobjemového podzemního zásobníku.