Oba muži byli viněni z toho, že nesli podíl na tragické smrti parašutisty Lukáše Syručka, ke které došlo v roce 2009 při vojskových zkouškách padáku.

Soudce Petr Žanda v případě obžalovaného Suchomela konstatoval, že komisař sice zkrátil testování padáku, jak obžaloba tvrdila, jeho jednání však nelze dát do příčinné souvislosti s pozdější smrtí třicetiletého vojáka - navíc k omezení zkoušek prý došlo po vzájemné dohodě s armádou.

Testovací parašutista Šturc měl podle obžaloby zatajit problémy, se kterými se při testovacích seskocích setkal. Nic z toho však nebylo prokázáno, a to ani po mnohaminutové projekci videozáznamů, předložených včera soudním znalcem.

Rozsudek zatím není pravomocný, neboť státní žalobce se rozhodne o případném odvolání až po obdržení písemného vyhotovení rozsudku.
„Na otázku, kdo tedy vlastně může za smrt parašutisty, nelze ve stručnosti a jednoduše odpovědět. Proces spíš nastolil řadu dalších otázek,” připustil soudce Petr Žanda.

Účastníci řízení byli totiž v průběhu několikaměsíčního procesu mnohokrát konfrontováni s armádními postupy a praktikami, které je možné jen těžko obhájit.