K simulovanému úniku chloru ze zařízení na čištění vody v bazénu došlo po požáru a poruše zařízení, které řídí dávkování chloru do vodního systému plaveckého bazénu.

Uvnitř se zranil a upadl do bezvědomí pracovník údržby. Záhy muselo dojít k uzavření dvou základních škol v těsné blízkosti bazénu a evakuaci přibližně 500 žáků.

Další informace najdete zde: Tisková zpráva Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje z 24.dubna 2008