V loňském roce tedy zemřelo na silnicích okresu 17 lidí.Na okrese Chrudim bylo v roce 2008 šetřeno celkem 1 371 dopravních nehod. Těžké zranění utrpělo 61 osob a lehce se zranilo 297 účastníků dopravních nehod. Celkem u 116 řidičů motorových vozidel, kteří způsobili dopravní nehodu, bylo zjištěno požití alkoholu před jízdou.

Nejčastější příčinou dopravních nehod byla nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě a způsob jízdy. Řidiči motorového vozidla zavinili 1 243 dopravních nehod, řidiči nemotorového vozidla figurovali jako viníci ve 28 případech, chodci zavinili nehodu šestkrát. Střet s lesní zvěří byl evidován v roce 2008 celkem u 84 dopravních ne­hod.

Nejvyšší počet dopravních nehod je způsoben v obci – 799. Na silnicicíh 1. třídy – 426, na silnicích 2. třídy – 307 a na silnicích 3. třídy – 292. Na místních komunikacích řidiči bourali 325 krát.

(spa)