Náměstek Drážní inspekce Jan Kučera tvrdí, že pro svá tvrzení o tlacích na „určité“ vyšetření podivné nehody v Moravanech, při které zemřel strojvůdce, má důkazy.

„Můžeme to doložit, máme je písemné,“ uvedl včera pro Deník. „A nepoužil bych jednotné číslo,“ odpověděl na otázku, kolik žádostí o určitý směr vyšetřování poštou obdržel. Obviněním už se zabývá policie.

Naznačil také, že se odesílateli nejsou jen soukromé firmy. Na výslovný dotaz nevyloučil spoluúčast státních orgánů. „Nevylučuji to.“

Jeho slova už v neděli, kdy je odvysilala TV Nova, rozlítila strojvůdce. A poslali ministru dopravy protestní dopis, kde apelují na objektivní vyšetření nehody.

„To je něco naprosto šokujícího,“ uvedl mluvčí Federace strojvůdců Libor Poláček.

Na nádraží v Moravanech v květnu narazila lokomotiva do stojícího osobního vlaku, strojvůdce lokomotivy na místě zemřel. Brzy se ukázalo, že na vině nejspíš nebyl strojvůdce, protože návěstidlo mu hlásilo zelenou. Podle vyšetřovatelů vše zřejmě způsobil písek. Ten totiž pomáhal v prudkém dešti brzdit osobní vlak. Tím však odizoloval celou tuto soupravu. Bezpečnostní systém ESA 11, který vyrábí pražská společnost AŽD, pak vyhodnotil kolej jako prázdnou.

Repete v Hulíně

„Jsem si naprosto jistý, že za nehodu může písek na kolejích,“ řekl nedávno odborník na železnici Karel Baborák.

Podobný incident se stal před pár dny i v Hulíně na Zlínsku. Tam se naštěstí podařilo nehodě zabránit.

Právě společnost AŽD je v souvislosti s machinacemi při vyšetřování zmiňována nejčastěji. Její mluvčí Sandra Chvojková podezření označila za nesmyslná.

„Média mají snahu svalovat vinu na náš zabezpečovací systém i přes skutečnost, že dosavadní výsledky různých šetření zavinění ESA 11 nepotvrdily,“ uvedla Chvojková. A zopakovala, že ESA 11 je moderní systém odpovídající nejpřísnějším normám. Možnou chybu na straně zařízení ale výslovně nevyloučila.

Ticho po pěšině

Strojvůdci byli v květnu mezi prvními, kdo ukazovali na zařízení ESA 11 jako na pravděpodobnou příčinu. Podali tehdy trestní oznámení na neznámého pachatele a odmítli zařízení nadále používat. O selhání zařízení však už mluví i Drážní inspekce, která se pak stala terčem nátlaku.

Úřady mezitím slibuji, že podezření z machinací hned po víkensu prošetří. Včera však u korunního svědka, Jana Kučery z Drážní inspekce, nezazvonil jediný telefon z ministerstva dopravy. Jak ticho po pěšině.

V plném znění přetiskujeme dopis prezidenta Federace srojvůdců České republiky Petra Čecháka adresovaný ministru dopravy, ve kterém kritizuje záhadné okolnosti vyšetřování tragické srážky v Moravanech. Tam v květnu do osobního vlaku najela lokomotiva, její strojvůdce zahynul. Strojvůdci tvrdí, že chyba nebyla na straně strojvedoucího, ale bezpečnostního zařízení. O aféře včera informovala TV Nova. DOPLNĚNO ROVNĚŽ O VYJÁDŘENÍ FIRMY AŽD PRAHA, VÝROBCE ZPOCHYBŇOVANÉHO ZABEZEPČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ ESA 11.Věc: Ovlivňování výsledků vyšetřování závažné nehodové události v Moravanech


Vážený pane ministře,

zcela nedávno jsme se na Vás obrátili s žádostí, aby se ministerstvo dopravy důrazným způsobem zasadilo o řešení mimořádně vážné situace, která nyní vládne v oblasti bezpečnosti železničního provozu. Uvedli jsme i konkrétní kroky, kam by podle našeho názoru měla být neprodleně zaměřena hlavní pozornost.

Nepochybně jednou z veřejností nejvíce sledovaných mimořádných událostí posledního období je tragická nehoda, k níž došlo 19. května letošního roku v železniční stanici Moravany. Na nemalými finančními náklady čerstvě zmodernizované trati prvního mezinárodního železničního koridoru zde došlo k závadám, při kterých přestalo fungovat staniční zabezpečovací zařízení a na jeho seplhání pak doplatil svým životem náš českotřebovský kolega, strojvedoucí Břetislav Demel.

Jak určitě víte, Federace strojvůdců České republiky zareagovala okamžitě a velmi důrazně. Vyjádřili jsme své obavy a upozornili na riziko, že se taková nehoda může brzy zopakovat. I když jsme byli obviňováni z šíření poplašné zprávy a ubezpečováni, že tomu tak není a pravděpodobnost recidivy je snad v řádu stamilionů až miliard, naše obavy se bohužel naplnily už po třech měsících a deseti dnech. V železniční stanici Hulín k podobně vážné nehodové události nedošlo jen šťastnou shodou okolností. Přitom i zde máme zmodernizovaný železniční koridor a zase na něm selhalo staniční zabezpečovací zařízení ESA 11!

Už v souvislosti s nehodou v Moravanech podala naše odborová organizace trestní oznámení na neznámého pachatele a své značné obavy o bezpečnost železničního provozu, o zdraví a životy cestujících i našich kolegů strojvedoucích jsme veřejně projevili patnáctiminutovou výstražnou stávkou, která se uskutečnila 24. června. Byl to nepochybně také tento náš cílevědomý tlak, který vedl k ustavení komise pro zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. Pracují v ní renomovaní odborníci, zástupci výrobce uvedeného staničního zabezpečovacího zařízení a v neposlední řadě rovněž představitelé správce železniční dopravní cesty a akciové společnosti České dráhy.

Do činnosti komise a trojice jejích odborných skupin jsou samozřejmě angažováni a aktivně v nich působí také zástupci naší odborové organizace, a proto můžeme být poměrně detailně informováni o všech opatřeních, která by měla být, jak pevně doufáme, přijata snad už v dohledné době. Alespoň potud by se mohlo zdát, že se konečně vše začalo vyvíjet správným směrem. Jenže ukazuje se, že zřejmě ne všichni mají na takovém řešení zájem, ne všichni chtějí problémy správně pojmenovat a zejména pak z nich vyvodit patřičné závěry.

Členové Federace strojvůdců České republiky přijali s velkým rozhořčením zejména aktuální informaci, že je zde snaha ovlivnit průběh a hlavně výsledky vyšetřování nehody v Moravanech. Z reportáže odvysílané dne 4. září v hlavním zpravodajském bloku TV Nova jsme se přímo od náměstka ředitele Drážní inspekce Mgr. Jana Kučery dozvěděli, že jsou na DI činěny tlaky, aby přijaté závěry nebyly objektivní! Případem se prý už dokonce má zabývat policie!

Možnost manipulace s fakty zjištěnými vyšetřujícími orgány považujeme za naprosto skandální! Jsme zděšeni, že se někdo vůbec snaží uchýlit k takovým praktikám. Připomínáme ale také, že už bezprostředně po tragické nehodě se přece objevil názor, že se „vlastně nic až tak vážného nestalo“. A nebyl to hlas zanedbatelný, neboť šlo o mediální vystoupení dokonce samotného ředitele Drážního úřadu, tedy člověka vrcholově zodpovídajícího za bezpečnostní, předpisové a správní otázky drážní dopravy v naší zemi!

Vážený pane ministře,

při tragické železniční nehodě v Moravanech zemřel strojvedoucí, nevinný člověk, náš kolega. Žádáme, aby vyšetřování této závažné mimořádné události bylo dokončeno naprosto objektivně a bez jakýchkoliv manipulací či zásahů zvenčí. Vyzýváme Vás, abyste v tomto smyslu zasáhl s plnou vážností svého úřadu.

Věřím, že naše oprávněné obavy přijmete s pochopením, a proto také rozhodnete odpovědně a s přihlédnutím k tomuto, jak o tom vůbec nepochybuji, i pro Vás nepřijatelnému vývoji situace. Už jen samotné zprávy o možné manipulaci s výsledky vyšetřování nehody v Moravanech považujeme za nebezpečnou hru s ohněm, která může mít nedozírné následky. Železniční provoz na železnici, jeho spolehlivost a bezpečnost, je totiž založen nejen na odpovědném výkonu práce u všech profesí, které ho zajišťují. Stejně tak vždy byl závislý na solidaritě a vzájemné důvěře, že je možno se spolehnout na bezchybnou práci každého kolegy železničáře. Určitě chápete, že právě pro profesi strojvedoucí to platí dvojnásob. A právě tento princip, tato důvěra by nyní mohly být otřeseny v samotných základech!

S pozdravem

Petr Čechák

prezident FSČR


AŽD Praha: Železniční zabezpečovací zařízení ESA 11 pracuje podle platných norem (TISKOVÉ VYJÁDŘENÍ FIRMY)

Ačkoli nebyla železniční nehoda v Moravanech z května tohoto roku ještě oficiálně uzavřena, pokouší se některá média svalovat vinu na zabezpečovací systém ESA 11 českého výrobce AŽD Praha. A to i přes skutečnost, že dosavadní výsledky různých šetření zavinění ESA 11 nepotvrdily. Jako výrobci tohoto zařízení můžeme prohlásit, že ESA 11 je moderní bezpečnostní systém, který je vyroben podle platných evropských a českých norem a předpisů. Systém prošel velmi náročnými zkouškami a má všechna potřebná technická schválení pro provoz na evropské železniční síti v nejvyšší úrovni bezpečnosti. Systém, který vyvinuli čeští konstruktéři ve spolupráci s českými vědeckými institucemi, funguje k plné spokojenosti a bezpečnosti nejen v Česku, ale i v řadě dalších zemí.

Po Moravanech jediný známý případ s podpískováním vlaku se stal v železniční stanici Hulín, kde dne 29. 8. 2008 došlo k poruše písečníku jednoho z hnacích vozidel projíždějícího vlaku na trati č. 330. Ten svým nadměrným pískováním způsobil ztrátu kontaktu vlaku s kolejnicí a jeho následnou ztrátu kontaktu s dispečinkem. Obsluhující personál a zabezpečovací systém zareagovaly v této situaci v souladu se všemi předpisy. Dispečer prostřednictvím systému ESA 11 zamezil stavění dalších vlakových cest. Bezpečnostní opatření tak byla splněna a bezpečnost cestujících nebyla ohrožena.

V souvislosti s květnovou nehodou v Moravanech pracuje v současné době technická komise, která se zabývá zpracováním technické možnosti eliminace případného opakování podobných situací. Členy této komise jsou provozovatelé železniční dopravy, Federace strojvůdců, majitel infrastruktury, techničtí odborníci i zástupci vysokých škol.

Zájmem naší firmy AŽD Praha je soustavné zvyšování bezpečnosti systémů železniční dopravy, a proto jsme připraveni pružně reagovat na případná doporučení komise ohledně doplnění dalších parametrů zařízení. Musí být však dodržen tzv. princip interoperability, na jehož základě probíhá sjednocování bezpečnostních systémů pro tratě evropského významu. Případné úpravy systému musí jít také ruku v ruce s garancí správné funkce písečníků hnacích vozidel podle platných norem s jednoznačnou signalizací jejich případných poruch. Také je třeba si uvědomit, že železniční zabezpečovací systémy všech výrobců pracují shodně v souladu s předepsaným chováním. Případným úpravám zařízení musí tedy předcházet i změny příslušných norem.