Přesná příčina potopení Titaniku v roce 1912 stále není známa. I proto se vědci stále snaží pomocí těch nejmodernějších technologií vytvořit detailní snímky vraku, které by jim mohly poskytnout nové informace.

Vrak byl od doby neštěstí důkladně zkontrolován, vždycky se však jednalo jen o části rozpadající se lodi. První digitální sken ji ukazuje v celé kráse. Neuvěřitelné záběry dokázala v létě 2022 vytvořit firma Magellan Ltd zabývající se hlubinným mapováním, která zároveň spolupracovala se společností Atlantic Productions, jež o projektu natáčí dokumentární film. Díky moderní technologii lze vrak spatřit tak, jako by se kolem něj nenacházela žádná voda.

Ponorky, které dálkově ovládal tým na palubě specializované lodi více než 200 hodin, zkoumaly vrak v celé jeho délce i šířce. Při takto rozsáhlé analýze pořídily více než 700 tisíc snímků ze všech možných úhlů. Díky tomu se podařilo vytvořit přesnou 3D rekonstrukci celého vraku.

Skeny ukazují komplexní pohled na potopenou loď:

| Video: Youtube

Celá expedice byla pro odborníky velkou zatěžkávací zkouškou. „Hloubka téměř 4 tisíc metrů představuje výzvu, navíc se na místě nacházejí proudy a nesmíme se ničeho dotýkat, abychom vrak nepoškodili. Další věcí je, že musíte zmapovat každý centimetr čtvereční – i nezajímavé části. Na poli trosek například musíte zmapovat bahno, ale to potřebujete, abyste vyplnili prostor mezi všemi těmi zajímavými objekty,“ citoval portál BBC Gerharda Seifferta ze společnosti Magellan, který plánování expedice vedl.

Právě na webu britské veřejnoprávní stanice je možné snímky vidět.

Neotevřené šampaňské

Sken ukazuje nejenom celý vrak, ale také některé jeho drobné detaily, jako je sériové číslo na jedné z vrtulí. Na snímcích je rovněž možné spatřit zrezivělou příď s lodní palubou či zřícenou záď. Obě části od sebe dělí 800 metrů. Na skenu je rovněž vidět, že celé plavidlo obklopuje velké množství trosek a nejrůznějších předmětů. Nacházejí se tam například sochy či neotevřené lahve šampaňského. Na sedimentech ale rovněž leží osobní věci cestujících, včetně velkého množství bot.

Někteří experti jsou novými snímky ohromeni. „Umožňuje vám to vidět vrak tak, jak ho z ponorky nikdy neuvidíte, a můžete si vrak prohlédnout celý, můžete ho vidět v souvislostech a perspektivě. A to, co vám nyní ukazuje, je skutečný stav vraku,“ řekl Parks Stephenson, který se Titanikem zabývá už mnoho let.

Nové studium skenů by podle odborníka mohlo vrhnout nové světlo na to, co se s plavidlem stalo osudné noci 15. dubna před 111 lety. „Opravdu nerozumíme charakteru srážky s ledovcem. Dokonce ani nevíme, zda do něj narazil podél pravého boku, jak je ukázáno ve všech filmech – mohl se o ledovec zarazit,“ poznamenal Stephenson. Nové studium skenů by podle něj mohlo odhalit, jak loď narazila na mořské dno.

Video, které před čtyřmi lety ukázalo šokující stav Titaniku:

| Video: Youtube

I samotní vědci pracující na mapování trosek plavidla přiznali, že hlavní motivací pro vytvoření nového skenu byly stále nezodpovězené otázky. „Pořád existují základní otázky, které je třeba o lodi zodpovědět,“ uvedl Stephenson. Nový model považuje za první krok k tomu, aby byl příběh Titaniku objasněn spíše výzkumem na základě faktických důkazů, nikoliv na spekulacích.

Otřesný stav lodi

Moře si na vraku vybírá svou daň, plavidlo pomalu rozežírají mikrobi, loď reziví a rozpadá se a historikové si to uvědomují. Skenování je proto podle nich nejlepším způsobem výzkumu – zmrazí totiž loď v čase, a dá tak výzkumníkům neomezené množství času na prozkoumání každičkého detailu.

O stavu Titaniku, jehož potopení mělo za následek více než 1 500 obětí, se diskutovalo rovněž před čtyřmi lety, kdy první výprava po 15 letech zjistila jeho šokující stav. List The Guardian psal o tom, že mezinárodní tým průzkumníků provedl v srpnu 2019 pět ponorů, aby prozkoumal a vyfotografoval celou loď. Plavidlo podle nich nyní ničí bakterie požírající kovy, solná koroze i hlubokomořské proudy. Už předchozí skupiny výzkumníků odhalily, že loď jedí mikrobi, kteří proměňují 50 tisíc tun železa na kameny, které se nakonec rozpustí na jemný prášek.

Jiná expedice rovněž uvedla, že do roku 2030 z lodi nakonec nezbude nic.