KDY: do 26. dubna
KDE: u Zámku Pardubice
ZA KOLIK: zdarma

Do 26. dubna můžete v Open air galerii parkán u zámku v Pardubicích zhlédnout velkoformátové fotografie zachycující průběh a atmosféru pardubických parforsních honů. Jedná se především o snímky pardubického fotografa Josefa Pírky, který se v osmdesátých letech 19. století stal prominentním fotografem parforsní společnosti a hony dokumentoval až do jejich zániku v roce 1913. Vstup je možný v době, kdy je otevřené nádvoří a zámecké valy (každý den od 10 do 16 hodin). Vstup je zdarma.