Tělovýchovné a sportovní organizace a občanská sdružení regionu Chrudim mohou do 15. prosince letošního roku navrhovat kandidáty na ocenění na základě jimi dosažených výkonů v letošním roce (základní podmínkou pro zařazení do této ankety je členství v organizaci zabývající se tělovýchovnou a sportovní činností na Chrudimsku).


Pořadatelé vypsali celkem osm kategorií:

1. Jednotlivci mládež
2. Jednotlivci dospělí
3. Kolektivy mládeže
4. Kolektivy dospělých
5. Trenéři
6.Handicapovaní sportovci
7. Síň slávy
8. Cena Fair play.


Do kategorie Síň slávy lze navrhovat zasloužilé funkcionáře, výkony veteránů, bývalé vynikající sportovce a tzv. krajánky – odchovance našich oddílů, kteří nyní působí mimo region .

PODÍVEJTE SE VE FOTOGALERII NA VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ ZA ROK 2008

Nominace v každé kategorii musí obsahovat:

- uvedení jména a příjmení, roku narození (jednotlivci)
- kontaktní adresu sportovce (telefon, email)
- název kolektivu (kolektivy)
- klubová příslušnost k TJ/SK či obč. sdružení
- výčet sportovních výsledků a umístnění v soutěžích roku 2009, u trenérů navíc výsledky jejich svěřenců.

(U kategorií „Síň slávy“ a „Cena Fair Play“ uveďte podrobnější zdůvodnění vašeho návrhu.)

Pokud máte k dispozici fotografie, případně video, můžete je přiložit k návrhu (budou k nahlédnutí na webových stránkách Sportovní unie Chrudimska a Chrudimského deníku).

Návrhy nominací zasílejte do 15. 12. 2009 na adresy:

Sportovní unie
Chrudimska
V Průhonech 685,
537 03 Chrudim,

nebo vcizinsky@quick.cz

případně
Chrudimský deník,
Soukenická 154,
537 01 Chrudim,
petr.novak@denik.cz

Návrhy lze podávat přímo na internetové adrese: www.cstv.cz/chrudim/anketa


Konečné výsledky určí v závěru ledna 2010 odborná komise, v níž zasednou zástupci měst, sportovní novináři a zkušení sportovní pracovníci z celého regionu.

Příležitost vybírat nejlepší sportovce roku 2009 však dostanou také naši čtenáři na speciálních kuponech. Proto sledujte stránky Deníku!

(red)