Zúčastnilo sepěti a čtyřčlenných družstev chlapců ve složení Hvězda Pardubice, Atletika Polička, AFK Chrudim, Jiskra Ústí nad Orlicí a ŠAK Chrudim. Chlapci ve složení David Kozák, Jaroslav Jindrák, Radek Svoboda, František Wiesner a Marek Toufar – ten se finále nezúčastnil - postupovali do finále ze třetího, tedy posledního postupového místa. Proto nebyli pokládáni za favority. Tyto závody se vždy rozhodují až závěrečným, ne příliš oblíbeným, během na 600 metrů. Zde prokázali skutečnou touhu po vítězství a bojovného ducha a vydali všechny své síly, aby po zásluze jako družstvo zvítězili.Jarda Jindrák dosáhl vjednotlivcích nejlepšího výkonu. Atletický kroužek organizovaný DDM vChrudimi vedou trenéři Tomáš, Nikola a ml. Tomáš Netymachovi a Karel a Vlasta Vlachovi. I jim patří část úspěchu na výkonu svých svěřenců.