Kde: V Luži – Pod Chlumkem. 
Hlaste se v kanceláři závodu, která bude na trati z od 
9 hodin. 
Start první kategorie je v 11 hodin. 
Pořadatelé zvou všechny příznivce cyklistiky.