K prvnímu oficiálnímu utkání nastoupily hlinecké ženy 13. srpna 1919 proti družstvu S. K. Pardubice.

Na počátku tři učitelé 

Vznik národní házené je datován k roku 1905. V počátcích rozvoje stáli tři učitelé tělesné výchovy. Jejich působením došlo několikrát ke změně pravidel a názvu. Václav Karas, který jako první hru popsal, ji nazval Vrhaná s přenášením. Jednalo se spíše o společenskou záležitost. Zásadním způsobem ovlivnil vývoj Antonín Krištof. Jeho úpravou získala národní házená charakter sportovní hry. Vydal první papírová pravidla, vytvořil základy organizační struktury a založil první házenkářský klub v Praze.

Národní házená se dostala do dalších míst v Čechách a na Moravě, dokonce i do Ruska a tehdejší Jugoslávie. Po vypuknutí první světové války se ale téměř veškerá sportovní činnost, tedy také házenkářská, přerušila. Házená se udržovala jen místy, především ve školním tělocviku. Avšak po válce iniciativou Jaroslava Trantiny házená opět vzkvétala. Stal se vůdčí organizátorskou osobností, zasloužil se mimo jiné o ustanovení svazu házené. Mezinárodní federace ženských sportů (sdružující Československo, Francii, Ameriku, Anglii, Itálii, Švýcarsko a Švédsko) uznala roku 1921 českou házenou jako mezinárodní hru a přebrala česká pravidla jako oficiální. Byl to pozoruhodný úspěch naší původní československé míčové hry.

Házená se v dalších letech začala rozšiřovat do mnoha evropských zemí, i do USA.

V době Protektorátu Čechy a Morava nastal na jeho území největší rozmach národní házené. Tento sport se stal jedním ze symbolů českého vlastenectví. Zájem byl velký. Ve svazu bylo registrováno přes 22 tisíc hráčů a hráček.

Rozkvět házené za německé okupace měl i svou stinnou stránku, a to izolaci v mezinárodním styku a postupně opouštěla svoje pozice. Tato skutečnost se ještě prohloubila v roce 1947 v Paříži kongresem Mezinárodní házenkářské federace (IHF). Zde byl určen další rozvoj házené podle mezinárodních pravidel bez přihlédnutí k československé házené, přestože ta domácí ještě v roce 1954 organizovala 447 oddílů a v nich přes 26 tisíc hráčů a hráček.

Nakonec došlo v roce 1952 k ustanovení dvou samostatných sekcí při SVTVS pro házenou a českou házenou. Tímto národní házená velmi utrpěla a pozbyla dřívější význam. Územně je omezena na oblasti Čech a Moravy. Národní házenou nepřijala česká společnost za svůj národní sport, tak jako například Australané vlastní verzi fotbalu, Angličané kriket či Francouzi pétanque. Byli jsme blízko k vytvoření populárního osobitého sportu, který by byl oblíbený zejména u nás, a ve světě minimálně v povědomí.

Vrcholnými zápasy v národní házené byla od počátku mezizemská utkání Čechy-Morava. Získala na své popularitě, stala se tradicí a dodnes jsou házenkářským svátkem.

V současné době má házenkářský klub Hlinsko družstvo žen, dorostenek, starších a mladších žákyň.

Změna systému

Mládežnickou základnu máme nyní rozsáhlou, snažíme se ji každý rok rozšiřovat pomocí náborů na všech základních školách v Hlinsku a okolí. Dospělý tým reprezentoval v předešlé sezóně město v 2. lize národní házené, skupina B. Našimi soupeřkami jsou hráčky zejména z Moravy a severních Čech. V loňském roce jsme obsadily ve skupině 1. místo, letos místo druhé.

Naše družstvo bylo do sezóny 2017/2018 součástí nejvyšší republikové soutěže, kde nasbíralo mnoho dobrých umístění a ocenění. V roce 2007 byla naše hráčka Štěpánka Bonaventurová vyhlášena nejlepší házenkářkou roku. Další naše hráčky se pravidelně umisťují mezi prvními deseti nejlepšími v celé České Republice.

Pro nadcházející sezónu soutěže žen došlo ke změně herního systému. Byla sloučena družstva 1. a 2. ligy v tzv. superligu, rozdělenou na západ a východ republiky. HK Hlinsko nastoupí do utkání východní části s oddíly ze severních Čech a Moravy. Našimi soupeřkami budou děvčata z Dobrušky, Opatovic nad Labem, Studénky, Ostravy – Svinov a jiné.

Stoleté výročí

V sobotu 7. září 2019 oslaví tento významný mezník v historii hlinecké národní házené. Akci je pořádána na hřišti ve sportovním areálu Olšinky v Hlinsku. Již od dopoledních hodin budou probíhat utkání jednotlivých věkových kategorií. Pro návštěvníky je připravena soutěž házenkářských dovedností. Občerstvení v místě konání je zajištěno.

Program:
11:00 mladší žákyně Hlinsko – Krčín
12:15 starší žákyně Hlinsko – Krčín
13:15 soutěž házenk. dovedností
14:00 gardy Hlinsko – Krčín
15:30 mistrovské utkání žen Hlinska – superliga žen