Petře, jaké byly Tvoje tenisové začátky?

S tenisem jsem začal v roce 1946, samozřejmě bez trenéra a s vybavením, které odpovídalo poválečné době. Ale už od roku 1950 jsem hrál závodně za dorost a v této kategorii jsem patřil v Pardubickém kraji k nejlepším. Tenisovou kariéru jsem přerušil během studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, abych se k němu vrátil až v roce 1960, kdy jsem začal učit na Obchodní akademii v Chrudimi. Hrál jsem několik let za „A" družstvo dospělých, hlavně čtyřhru, později, až do své čtyřicítky, jsem startoval za „B" tým. Poté jsem se věnoval už jen rekreačnímu tenisu ve skvělé partě kamarádů. V roce 1994 jsem po infarktu na doporučení lékařů přestal úplně a k tenisu se zase vrátil až v roce 2000. V té době jsem se zároveň stal členem výboru TC Chrudim,ve kterém jsem pracoval až do roku 2008.

Prošel jsi však řadou dalších funkcí…

Už v roce 1961 jsem začal pracovat ve výboru TC Chrudim, a to až do roku 1994. Nejprve jako člen výboru, později jako jednatel a od roku 1985 jako předseda. Současně jsem v té době byl přes dvacet let předsedou okresního tenisového svazu, rovněž dvacet let členem předsednictva Českého tenisového svazu, kde jsem nejprve vykonával funkci vedoucího klasifikační komise, později jsem zastával funkci místopředsedy Východočeského tenisového svazu. Byl jsem rovněž členem pléna Československého tenisového svazu a v letech 1990 1992 i členem revizní komise ČTS.

Za dlouholetou činnost přišlo jistě hodně ocenění…

Byla jich řada, a všech si velice vážím. V roce 1994 mi udělil ČTS Medaili Karla Koželuha, což je nejvyšší tenisové vyznamenání. V roce 2005 mně Výkonný výbor ČSTV udělil Medaili III. stupně za celoživotní práci pro rozvoj tělovýchovy a sportu. V roce 2010 jsem obdržel Čestný odznak ČSTV. A letos jsem byl uveden do Síně slávy okresu Chrudim.

 Petr Hroch.V živé paměti máš jistě také řadu vzpomínek. Uveď prosím alespoň některé?

Během svého působení v tenise jsem spolupracoval s řadou lidí, na které velice rád vzpomínám a kterým také děkuji za spolupráci, protože bez nich bych výše uvedené funkce nemohl dobře vykonávat. Jelikož spolupracovníků byla celá řádka, nebudu je jmenovat. Zmínil bych se alespoň o jednom. Tím byl Áda Bálek, který byl předsedou TC Chrudim od poloviny padesátých do poloviny osmdesátých let minulého století. V té době výbor TC Chrudim pořádal řadu významných akcí i celostátního rozsahu. Bylo to především Mistrovství veteránů, až pětidenní klání, které se konalo v Chrudimi od roku 1958 do roku 1992 za velké účasti až 200 bývalých hráčů mužů nad 45 let, žen nad 35 let. Výbor pořádal řadu exhibic za účasti známých hráčů jako byli Milan Široký, Miloš Šolc, Vladimír Zábrodský, Jiří Javorský a v roce 1975 krátce po otevření sportovní haly se uskutečnila exhibice mezi Janem Kodešem a Novozélanďanem Onne Parunem. Ještě jsem zapomněl na to, že se zde v šedesátých letech odehrálo i mezistátní utkání dorostů Československo Itálie. Tahákem pro chrudimskou veřejnost pak byl Královský pohár, který se tu konal od roku 1 978 do roku 1983 za účasti téměř všech evropských družstev. Z našich hráčů se zde představili Tomáš Šmíd, Pavel Složil, Jarda Navrátil (dnešní kapitán DC družstva), Standa Birner a též Ivan Lendl, tehdy jako teprve 19letý. Hrál tady i Jan Kodeš, Petr Pála a mnoho dalších.

Významným počinem bylo také to, že v roce 1981, kdy Československo po finálové bitvě s Itálií vyhrálo poprvé Davis Cup, se podařilo výboru TC Chrudim přemluvit vedení ČTS, aby nám zapůjčil vítěznou trofej. To se skutečně stalo a v průběhu utkání s Anglií v roce 1981 byla známá „Salátová mísa" vystavena po tři dny v chrudimském divadle, kde ji zhlédlo patnáct tisíc návštěvníků.

Probrali jsme toho poměrně velké množství, tak oslavenče, co říci závěrem?

Tenis v Chrudimi má velkou tradici. Dne 21. dubna 1891 byl při Klubu cyklistů Chrudimska založen odbor tenisu a vznikl zde první pískový dvorec. TC Chrudim je tedy nejstarším tenisovým klubem v Čechách. Při oslavách 120 let tenisu v Chrudim obdržel TC rovněž medaili Karla Koželuha za zásluhy o rozvoj tenisu. Stejné ocenění pak dostal dlouholetý člen Zdeněk Bernat. Přeji TC Chrudim do dalších let obětavé funkcionáře, kvalitní trenéry, výborné hráče a hodně mládeže i rekreačních hráčů. Jim všem pak hodně úspěchů a radosti ze hry.

Totéž, ale také hlavně hodně zdraví do dalších let, přeje ing. Petru Hrochovi sportovní redakce Chrudimského deníku.

JAROMÍR DOLEŽAL