V minulých dnech stanul v čele Českého hokejbalového svazu JOSEF KOZEL, předseda klubu Ježci Heřmanův Městec. V této souvislosti jsme ho požádali o rozhovor.

Před dvěma měsíci jste na vlastní žádost odstoupil z postu místopředsedy hokejbalového svazu. Co bylo příčinou tohoto rozhodnutí?
Příčin bylo několik a bylo by ode mne nefér některé teď zpětně vířit přes media. Ta hlavní však byla, že jsem se neztotožňoval s představami o řízení svazu s předsedou Josefem Kadaněm. Ubíjelo mne, že i půl roku po valné hromadě svazu nedochází ke změnám, které náš sport potřebuje. Naopak z něho začali odcházet lidé, kteří mu dávali strašně moc a já to cítil jako velké nebezpečí pro celý hokejbal. V hokejbale pracuji v nejrůznějších funkcích již přes deset let a protože mám tento sport moc rád, zvolil jsem raději cestu odstupu z vrcholného vedení. Očekával jsem, že tím pomůžu odblokovat někdy až zbytečně hustou atmosféru v předsednictvu a naopak dám prostor Josefu Kadaněmu, aby své představy mohl plnohodnotně připravit a nebyl omezován svým místopředsedou.

Po rezignaci stávajícího předsedy svazu Josefa Kadaněho jste byl na mimořádném zasedání předsednictva zvolen na jeho místo Vy. S jakými představami do této funkce nastupujete?
Tak především jsem neočekával, že měsíc a půl po mé rezignaci odstoupí předseda svazu, aniž by ukázal co umí, aniž by jednal s ČSTV či MŠMT a ostatními svazy v době, kdy se čeřily vody finanční. Do dnešního dne je pro mne záhadou jeho rychlý odchod. Nechci se však vracet do minulosti. Obrovsky zavazující je pro mne fakt, že jsem obdržel plnou podporu všech členů předsednictva bez výjimky - i proto jsem tuto roli přijal. A představy jsou poměrně jednoduché - stabilizovat finanční stránku svazu, vrátit do funkcionářského prostředí pocit sounáležitosti a respektu a v neposlední řadě z dlouhodobého hlediska hokejbal v rámci ČR dostat do širokého povědomí nejširší veřejnosti a mládeže.

Co bude Vaší prioritou v letošním roce?
Letošní rok má jeden velký hokejbalový vrchol a tím je Mistrovství světa v Bratislavě. Česká republika zde obhajuje zlato v kategorii mužů a bronz v ženské kategorii. Zároveň se na MS představí ve vzájemných soubojích všechny mládežnické týmy kromě dvacítky - tedy reprezentace do 14ti, 16ti a 18ti let. Bratislava je z pohledu ČR velice blízko a já ji beru jako odrazový můstek do let příštích. Vždyť už příští rok v červnu hostíme světový šampionát U20, U18 a U16 v jihočeském Písku.

Budete mít jako předseda svazu větší „páky“ na prosazení rekonstrukce hokejbalového hřiště v heřmanoměstecké Ježkárně?
Tak tohle rozhodně odmítám. Za poslední dva roky jsem byl předsedou Ligové komise ČMSHb a prosazoval maximální rovnost mezi všemi celky a kluby. A své krédo nehodlám měnit ani v pozici předsedy svazu. Heřmanoměstecký klub je natolik silný, že věřím v jeho další rozvoj i bez jakýchkoliv „pák“ z vnějšku.

Zůstáváte předsedou klubu Ježci Heřmanův Městec, nebo by to byl střet zájmů při Vaší nové funkci předsedy hokejbalového svazu?
V době, kdy probíhá tento rozhovor, zůstávám stále coby předseda klubu. Mí předchůdci - jak Petr Fiala z Letohradu, tak Josef Kadaně z Plzně, byli rovněž předsedy klubů a za střet zájmů to nebylo nijak drasticky vnímáno. A to se jednalo o kluby extraligové. Jiná otázka je v mém časovém vytížení. Jsem zvyklý dělat věci zcela naplno a neumím si úplně představit, že bych jednu věc dělal na úkor té druhé. Klubový výbor mou pozici v Heřmanově Městci již nyní řeší a já pevně věřím, že svým krokem do čela vedení hokejbalového svazu klub nepoškodím a ten prokáže svou nezpochybnitelnou sílu a kvalitu. A ač to někdy možná tak nevypadá, tak Ježci nejsou jenom Josef Kozel.