Malé ceny Monaka budou stěžejními klubovými akcemi ivzačínajícím roce, který byl zahájen tradičně Novoročním během Josefa Poupěte. Nejbližší– 223.Malá cena Monaka– se koná vneděli 20.ledna od 14.30hodin. Bude jí tak zahájen již desátý ročník Mistrovství Monaka, vněmž se bodují všechny pořádané malé ceny. Po jejím skončení budou slavnostně vyhlášeny výsledky Mistrovství Monaka vjednotlivých věkových kategoriích za rok 2007.Další Malé ceny Monaka se konají vnásledujících termínech: 224.MCM vneděli 17.února (14.30), 225.MCM vneděli 16.března (14.30), 226.MCM ve středu 16.dubna (18), 227.MCM ve středu 21.května (18), 228.MCM ve středu 25.června (18), 229.MCM ve středu 16.července (18), 230.Malá cena 27.srpna (18), 231.MCM vneděli 28.září (16), 232.MCM vneděli 9.listopadu (14.30), 233.MCM vneděli 14.prosince (14.30) a 234.MCM ve středu 24.prosince (10.15).

Vplánu letošních akcí chrudimských „krbáků“ najdete dále 13.ročník Letního běhu Aušperskem se startem a cílem vZaječicích, který se uskuteční ve čtvrtek 19.června od 19hodin, ijeho zimní variantu– 25.ročník Nočního běhu Aušperskem. Ten je naplánován na čtvrtek 18.prosince od 18hodin. Čtvrtstoletí oslaví idalší závod „Běh 2:08“ (bývalý čas světového rekordu vmaratonu). Ten se poběží vRabštejnské Lhotě vsobotu 25.října od 11hodin. Po loňské úspěšné premiéře Monackého maratonu se uskuteční ijeho 2.ročník, a sice vsobotu 20.září od 10hodin. No a každoročním vrcholem bývá pro Klub rekreačních běžců Chrudim Velká cena Monaka. Její již 29.ročník je vplánu akcí zařazen stermínem vneděli 12.října od 10.30hodin.

Zkusíte si některou zakcí ivy?